Jaunumi ekonomikā

Šogad Latvijas ūdenstilpēs paredzēts ielaist 11 miljonus zivju mazuļu

Ilze Vabole, AgroPols
14.02.2011

Saskaņā ar Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plānu 2011.-2013. gadam arī  2011. gadā Latvijā paredzēts turpināt zivju resursu mākslīgās atražošanas pasākumus, informēja ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dagnija Muceniece.

2011. gadā Gaujas, Ventas un mazo upju baseinos kopā tiks ielaisti 5,04 miljoni zivju (lašu, taimiņu, līdaku, nēģu, strauta foreļu, vēdzeļu, sīgu un zandartu) kāpuru, mazuļu un smoltu gadā. Šim mērķim tiks izlietoti 349,6 tūkstoši latu.

Atbilstoši Zivju fonda padomes lēmumam, Zivju fonda pasākumam „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ir izsludināta projektu iesniegumu iesniegšana Lauku atbalsta dienestā ar kopējo pieejamo atbalsta apmēru Ls 75 000 (projektu iesniegumu iesniegšana atvērta līdz 2011. gada 18. martam). Šie līdzekļi nodrošinās būtisku papildus ieguldījumu zivju resursu atjaunošanai un stāvokļa uzlabošanai Latvijas publiskajās ūdenstilpēs. Piemēram, 2010. gadā Zivju fonda atbalsts augstākminētajam pasākumam tika piešķirts 78,9 tūkstošu latu apmērā, kas deva iespēju publiski pieejamās ūdenstilpes papildināt par 1,34 miljoniem zivju (alatu, līdaku un zandartu) kāpuru un mazuļu gadā, tai skaitā arī 2,2 tūkstošiem platspīļu vēža mazuļu.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem „Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība” Daugavas HES kaskādes radīto zivsaimniecisko zaudējumu kompensācijai Daugavas un Lielupes baseina publiskajās ūdenstilpēs 2011. gadā paredzēts ielaist 6,37 miljonus zivju (lašu, taimiņu, zandartu, vimbu, līdaku, sīgu un nēģu) kāpuru, mazuļu un smoltu. Finansējumu šim zivju krājumu atjaunošanas pasākumam nodrošina AS „Latvenergo” kā zivju resursiem nodarīto zaudējumu ikgadēju kompensāciju.

Ilze Vabole
AgroPols

x

Paroles atgadināšana