Jaunumi ekonomikā

LLU - ražas un sējas laiks

Juris Kālis, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (LLU)
07.07.2011

Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) nupat kā apkopoti dati par aizvadāmā studiju gada absolventiem visās deviņās fakultātēs un paveikti nepieciešamie priekšdarbi jauno studentu uzņemšanai. Lauksaimnieku valodā runājot, to nosacīti var dēvēt par tādu kā starpposmu starp pērnā gada ražas novākšanu un ziemāju sēju nākamajām ražām.

Pavisam universitātes izlaidumu maratonā, kas aizņēma gandrīz visu Līgo svētku gaidīšanas laiku, augstskolas diplomu saņēma 1 259 absolventi, tostarp pilna laika pamatstudijās – 616, nepilna laika – 407, pilna laika maģistra studijās – 185 un nepilna laika – 51. Salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu, šoreiz Lauksaimniecības universitāti beigušo skaits ir nedaudz sarucis. Pērnajā gadā LLU pavisam beidza 1460 absolventu, tostarp pilna laika pamatstudijās – 582, nepilna laika – 566, pilna laika maģistra studijās – 203 un nepilna laika – 109. No skaitļiem redzams, ka šogad galvenokārt samazinājies nepilna laika studijas beigušo skaits kā pamatstudijās, tā maģistrantūrā, jo šo mācību formu, kas diemžēl ir tikai par maksu, izvēlas aizvien mazāk studēt gribētāju.

Toties universitātes kolektīvs lepojas, ka tradicionāli visvairāk jauno speciālistu un zinātnieku Latvijas tautsaimniecībai ir devusi Ekonomikas, Lauku inženieru un Tehniskā fakultāte. Turklāt ar katru gadu jauno studentu vidū aizvien populārākas kļūst inženierzinātņu studiju programmas, kas atspoguļojas arī absolventu skaita dinamikā. Vēl iepriecina tas, ka šogad izsniegts pēdējā laikā lielākais tā dēvēto sarkano diplomu skaits – pavisam astoņi. Ar izcilību Sociālo zinātņu fakultāti absolvēja Evita Ruliete, Ekonomikas fakultāti – Kristīne Stapanova, Marija Kotočigova un Raimonds Kupčs, bet Lauku inženieru fakultāti – Anastasija Berdņikova, Viktorija Ozola, Anastasija Petuņina un Anna Šlosberga. Turklāt pēdējās četras izcilnieces pārstāv vienu studiju programmu – Ainavu plānošana un arhitektūra.

Universitātes rektors Juris Skujāns domā, ka lielā mērā tas tāpēc, ka studentu vidū ievērojami palielinājusies motivācija parādīt aizvien labākas sekmes mācībās, jo LLU ir viena no tām augstskolām, kur ik semestri par valsts finansējumu un maksu studējošo studentu vidū, atbilstīgi uzrādītajām sekmēm, notiek tā dēvētā rotācija, kas būtiski palielina konkurenci. Iepriekšējā studiju gadā izsniedza tikai četrus sarkanos diplomus – trīs Sociālo zinātņu un vienu – Ekonomikas fakultātē. Pēdējo desmit gadu laikā LLU absolvējuši pavisam 23 izcilnieki.

Vienlaicīgi LLU Uzņemšanas komisijā veikti visi nepieciešamie sagatavošanās darbi tam, lai jau nākamajā nedēļā – 12. jūlijā Jelgavā, lielākajā baroka pilī Baltijā, sāktu dokumentu pieņemšanu no šī gada reflektantiem. Studēt gribētājiem vairāk nekā 30 pamatstudiju programmās pavisam šogad paredzētas 722 no valsts budžeta finansētas vietas, bet maģistra studiju programmās – 205. Pērnajā rudenī un šinī pavasarī organizēto Atvērto durvju dienu norise, Topošo maģistrantu un Ēnu dienas pasākumi, kā arī LLU dalība vairākās izstādēs un ciemu dienās dažādu Latvijas novadu vidusskolās liek domāt, ka jauniešiem ir liela interese par mācībām studentu galvaspilsētā Jelgavā, sevišķi tajās programmās, ko var apgūt vienīgi Lauksaimniecības universitātē. Turklāt LLU ir vienīgā universitāte Zemgalē, kur reģiona jauniešiem ir ērti un izdevīgi studēt. Universitātes vadība nākamo pirmkursnieku vidū cer ieraudzīt arī visus tos Zemgales vidusskolēnus, kuri kā pērnā un aizpērnā gada skolēnu pētniecisko darbu reģionālā konkursa laureāti saņēma apliecinājumu, atbilstīgi uzņemšanas noteikumiem, par ieskaitīšanu ārpus konkursa pirmajā kursā. Dokumentu pieņemšana no reflektantiem Jelgavas pilī turpināsies līdz pat 19. jūlija pusnaktij.

Juris Kālis
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (LLU)

x

Paroles atgadināšana