Jaunumi ekonomikā

Palielinātas Rīgas HES ūdenskrātuvei pieguļošo teritoriju aizsardzības būvju aizsardzības spējas

Ilze Vabole, AgroPols
25.01.2012

Zemkopības ministrija (ZM) par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem realizējusi projektu „Rīgas HES ūdenskrātuvei pieguļošo teritoriju aizsardzības būvju aizsardzības spēju palielināšana”, informēja ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija Kalniņa. Projekta realizācijas gaitā veikta vairāku sūkņu staciju renovācija.

Zemkopības ministrijas projekta mērķis bija palielināt Rīgas hidroelektrostacijas (HES) ūdenskrātuvei pieguļošo teritoriju aizsardzības būvju aizsardzības spējas, veicot sūkņu staciju „Tome”, „Ikšķile – 2” un „Spolītes” renovāciju, tādējādi samazinot plūdu draudu risku un uzlabojot vides kvalitāti un ekonomisko aktivitāti.

Projekta realizācijas gaitā tika veikta Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju tehnoloģisko iekārtu nomaiņa un sūkņu staciju renovācija. Tāpat renovācijas projekta ietvaros tika finansēti būvuzraudzības un autoruzraudzības darbi.

Sūkņu staciju renovācijas būvdarbus veica SIA „Riga rent”, projekta būvuzraudzības darbus – SIA „Inženieru birojs „PROFECTO””, savukārt projekta autoruzraudzības darbus – VSIA „Meliorprojekts”. Kopējās projekta realizācijas izmaksas ir 1,151 miljoni latu.

Veicot 3 hidrotehnisko būvju kompleksu renovāciju, novērsts plūdu draudu risks 2 145 iedzīvotājiem un uzlabota vides kvalitāte polderu teritorijās. Rīgas HES pieguļošo teritoriju sūkņu staciju renovācija notika laika posmā no 2010. gada jūlija līdz 2011. gada decembrim.

Ilze Vabole
AgroPols

x

Paroles atgadināšana