Jaunumi ekonomikā

Paredzēts turpināt zivju resursu mākslīgās atražošanas pasākumus

Ilze Vabole, AgroPols
01.02.2012

Saskaņā ar Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plānu 2011. – 2013. gadam, šogad paredzēts turpināt Latvijā zivju resursu mākslīgās atražošanas pasākumus, informēja ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija Kalniņa.

Šogad par valsts budžeta līdzekļiem Gaujas, Ventas un mazo upju baseinos kopumā plānots ielaist 5,5 miljonus zivju (laša, taimiņa, līdakas, nēģa, strauta foreles, vēdzeles, sīgas un zandarta) kāpuru, mazuļu un smoltu, ko veiks Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” zivju audzētavas.

Tāpat Lauku atbalsta dienests (LAD) ir izsludinājis pieteikšanos projektiem Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar kopējo pieejamo atbalsta apmēru 75 000 lati. Projektu iesniegumus LAD var iesniegt līdz 2012. gada 16. martam. Plānots, ka šie atbalsta līdzekļi nodrošinās būtisku papildus ieguldījumu zivju resursu stāvokļa uzlabošanai Latvijas publiskajās ūdenstilpēs. Ņemot vērā 2011. gadā Zivju fonda piešķirto atbalstu 60 178,86 latu apmērā šim pasākumam, tika nodrošināta iespēja ar atbalstītajiem projektiem papildināt publiski pieejamās ūdenstilpes par 1,47 miljoniem zivju (alatas, līdakas, plauža un zandarta) kāpuru un mazuļu, tostarp 2 000 platspīļu vēža mazuļu.

Savukārt atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem „Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība” un pamatojoties uz Valsts vides dienesta lēmumu, Daugavas HES kaskādes radīto zivsaimniecisko zaudējumu kompensācijai Daugavas un Lielupes baseina publiskajās ūdenstilpēs paredzēts ielaist kopumā 6,37 miljonus zivju (laša, taimiņa, zandarta, vimbas, līdakas, sīgas un nēģa) kāpuru, mazuļu un smoltu. Finansējumu šim zivju krājumu atjaunošanas pasākumam nodrošina a/s „Latvenergo”, lai kompensētu ikgadējo zivju resursiem nodarīto zaudējumu.

Plašāka informācija par šogad plānoto zivju mazuļu ielaišanu dabiskajās ūdenstilpēs, kuru atražošanu nodrošina BIOR zivju audzētavas, pieejama ZM mājas lapā: [http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=1728&id=13478]. Savukārt informācija par 2011. gadā veiktajām zivju mazuļu ielaišanām publiskajās ūdenstilpēs, kas nodrošinātas, izmantojot valsts budžeta, tostarp Zivju fonda, a/s „Latvenergo” un privātos finanšu līdzekļus, pieejama ZM mājas lapā: [http://www.zm.gov.lv/?sadala=1728].

Ilze Vabole
AgroPols

x

Paroles atgadināšana