Jaunumi ekonomikā

EFSA uzsāk atkārtotu pilnu Bisfenola A novērtēšanu, koncentrējoties uz ekspozīciju un iespējamo zemās devas ietekmi

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD)
29.05.2012

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk - EFSA) ir uzsākusi darbu pie jauna riska novērtējuma attiecībā uz bisfenolu A (turpmāk - BPA), kurš tiek izmantots pārtikas produktu saskares materiālos, koncentrējoties uz ekspozīciju attiecībā uz jūtīgajām iedzīvotāju grupām. Jaunais zinātniskais viedoklis papildinās iepriekš, pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma, izstrādāto zinātnisko novērtējumu. EFSA izskatīs visus pieejamos datus un zinātniskos pētījumus par BPA ekspozīciju cilvēku uzturā kopš 2006. gadā publicētā ziņojuma. EFSA Materiālu kontaktā ar pārtiku, enzīmu, aromatizētāju un ražošanas palīgmateriālu ekspertu darba grupa (CEF) novērtēs neskaidrības saistībā ar iespējamo saistību ar cilvēku veselību attiecībā uz noteiktiem ar BPA saistītiem efektiem, kuri ir novēroti starp grauzējiem pie zemām BPA devām. EFSA organizēs kolokviju ar starptautisku ekspertu piedalīšanos, lai diskutētu un apspriestu jaunāko zinātnisko informāciju parzemo devu ietekmitoksikoloģijā un iespējamos izaicinājumus riska novērtēšanai.

2012. gada februāra plenārsēdē CEF ekspertu darba grupa piedāvāja koordinētu darbības plānu attiecībā uz pilnu, ar cilvēku veselību saistītu risku, atkārtotu novērtēšanu saistībā ar BPA ekspozīciju uzturā. Atkārtoto novērtēšanu ir paredzēts veikt līdz 2013. gada maijam. Ir izveidotas divas multidisciplināras ekspertu darba grupas, lai koncentrētos uz BPA risku raksturošanu (toksikoloģisko ietekmi) un BPA ekspozīciju (kā un cik daudz BPA spēj uzņemt cilvēka ķermenis). Lai stimulētu Eiropas līmeņa sadarbību, nacionālo institūciju eksperti, kuri iesaistīti ar BPA saistītā zinātniskā darbā, arī ir uzaicināti sniegt ieguldījumu darba grupas darbā.

Pēdējos gados ir veikti mēģinājumi samazināt BPA ekspozīciju, it īpaši attiecībā uz jūtīgajām iedzīvotāju grupām (zīdaiņi, bērni un grūtnieces), piemēram, ir aizliegtas zīdaiņu pudelītes, kuras izgatavotas no BPA saturoša polikarbonāta plastmasas.

Izstrādājot šo aptverošo riska novērtējumu, EFSA sadarbosies ar ES dalībvalstu un ASV ekspertiem riska novērtējuma ziņojuma sagatavošanas procesā un liela mēroga izpētes veicināšanas jomā.

Tekstu oriģinālvalodā un plašāku informāciju var apskatīt šeit

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD)

x

Paroles atgadināšana