Jaunumi ekonomikā

BTA uzsāk lauksaimniecības sējumu apdrošināšanu

Ilze Vabole, AgroPols
18.06.2012

„BTA Insurance Company” SE izstrādājusi un ar šo nedēļu sāk saviem klientiem piedāvāt lauksaimniecības kultūraugu sējumu apdrošināšanu, kas izstrādāta pēc lauksaimnieku un zemnieku iniciatīvas, informēja uzņēmuma Mārketinga un sabiedrisko attiecību departamenta direktore Ilva Priedniece. BTA piedāvā zemniekiem un lauksaimniekiem apdrošināt savus sējumus pret lietavām, krusu, vētru, kā arī izsalšanu pārziemošanas periodā. Valsts atbalsts, ko iespējams saņemt, apdrošinot sējumus, ir 50% no apdrošināšanas prēmijas.

Apdrošinot ražu, lauksaimniekiem pašiem būs jāsedz tikai puse no polises vērtības jeb apdrošināšanas prēmijas, otru pusi sedz valsts. Šāds valsts atbalsts apdrošinātajiem sējumiem Lauku atbalsta dienestā būs pieejams līdz šā gada beigām. Atbalstam gan ir ierobežojumi – ne vairāk par 25 latiem no viena sējumu hektāra. Piemēram, ja sējumu hektārs apdrošināts par 100 latiem, tad valsts atmaksā tikai 25 latus.

Apdrošinot sējumus, tiek segti zaudējumi no neiegūtās ražas, kuri radušies krusas, vētras vai lietus rezultātā. Tiek kompensēti ražas zaudējumi veldres gadījumā, ko izraisījis lietus vai vētra. Tāpat apdrošinātajiem, ziemāju sējumiem izsalstot, tiek atlīdzināti izdevumi, kas rodas, pavasarī apsējot laukus otrreiz.

„BTA Insurance Company” SE Lauksaimniecības apdrošināšanas risku parakstītājs Andis Lillais stāsta: „Mums arī iepriekš bijusi pieredze ar sējumu apdrošināšanu, pašreizējais piedāvājums ir pārveidots un pielāgots zemnieku un lauksaimnieku vajadzībām. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas zemnieks norāda, kāda varētu būt plānotā raža laukam. Tāpat tiek novērtēts, kāds risks varētu radīt postījumus sējumiem. Savukārt, ja negadījums tomēr būs noticis, tad zaudējumu aprēķināšanai izmantos jau pasaulē atzinību guvušo praksi – pēc izstrādātas metodikas un bojājuma veida. Vispirms nosakām, kāda būtu sagaidāma raža, ja neiestātos apdrošinātais risks. Pēc tam tiks noteikts apdrošināšanas gadījuma rezultātā neiegūtās ražas apmērs. Tas tiek noteikts procentuālā izteiksmē no sagaidāmās ražas. Esam arī paredzējuši to, ka pats apdrošinājuma ņēmējs, tātad - sējumu īpašnieks, var piedalīties zaudējumu novērtēšanā. Tas ir būtiski, jo neviens cits kā tikai pats saimnieks nevar mums sniegt izsmeļošu informāciju par to, kā iestājies apdrošināšanas gadījums, kāda ir viņa iepriekšējo gadu pieredze, kā arī paša vērtējums zaudējumiem.”

Apdrošināmo kultūraugu sarakstā, ko iespējams apdrošināt BTA, ir rapsis, kvieši, mieži, auzas, rudzi un tritikāle. Zemnieks pats var izvēlēties, kādu kultūraugu sējumus viņam nepieciešams apdrošināt un, ja lauksaimniecības kultūraugu audzētāja izvēla ir kritusi par labu kādas viņa audzētās labības apdrošināšanai, saimniecībai jāapdrošina visi lauki, kas apsēti ar attiecīgo kultūru.

Plašāku informāciju iespējams saņemt ikvienā BTA klientu apkalpošanas centrā vai zvanot uz Klientu atbalsta dienestu pa tālruni 26121212.

Ilze Vabole
AgroPols

x

Paroles atgadināšana