Jaunumi ekonomikā

Latvijas uzņēmumu produkcijas degustācijas lielākajā Vācijas pārtikas izstādē- gadatirgū

Andra Ūdre, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)
13.11.2012

Latvijas Pārtikas Produktu Ražotājiem tiek piedāvāta vienreizēja iespēja izmantot ikgadējo Berlīnes starptautisko izstādi „Zaļā Nedēļa 2013” jeb „Gruene Woche” savu jauno produktu noieta tirgus iespēju izpētei, piesakot savu Jauno produktu degustācijām izstādes ietvaros. 

LVAEI uzsācis nacionālā stenda organizēšanas darbus starptautiskai pārtikas izstādei - gadatirgum "Internationale Grüne Woche Berlin 2013" jeb Zaļā nedēļa 2013, kas norisināsies Berlīnē (Vācijā) no 2013. gada 18. līdz 27. janvārim. Stends tiek organizēts ar LR Zemkopības ministrijas atbalstu.

Turpinot iepriekšējos gados aizsāktās tradīcijas, arī „Zaļās nedēļas 2013” ietvaros izstādes apmeklētājiem tiks dota iespēja degustēt un iegādāties Latvijas pircējiem iemīļotos produktus Vācijas publikai. Šo produktu saraksts tika izveidots 2011. gadā, aptaujājot iedzīvotājus un pārtikas ražotājus vairākās kārtās. Produkti, kas tika novērtēti no iedzīvotāju puses kā vispopulārākie Latvijas gastronomiskās identitātes raksturošanai starptautiskā vidē jau tika prezentēti izstādē, kas notika 2012.gada janvārī.

Uz starptautisko izstādi „Zaļā nedēļa 2013” tiek plānots vest, prezentēt un ļaut izstādes apmeklētājiem iegādāties lielu daļu no šajā sarakstā esošajiem un Latvijas nacionālo gastronomiju raksturojošiem produktiem. Šoreiz, priekšroka tiks dota tiem produktiem, kurus izstādes apmeklētāji ļoti aktīvi degustēja un pirka Zaļās nedēļas 2012 ietvaros. Kā arī tiks vesti un prezentēti tie produkti, kas Latvijas iedzīvotāju aptaujas ietvaros iekļuva Latvijas tradicionālo produktu sarakstā, bet līdz izstādei nenokļuva salīdzinoši zemākas popularitātes dēļ.

Papildus tam, Latvijas nacionālā stenda organizatori (LVAEI/LVAN) vēlas ieviest dažus inovatīvus risinājumus šīs izstādes izmantošanai Latvijas jauno eksporta produktu tirgus izpētei. Vēlamies piedāvāt Jums iesniegt Jauno un/jeb Eksporta tirgu meklējošo produktu prezentācijai (degustācijai) „miljoniem apmeklētāju vērtas” izstādes auditorijai, kas sniegs tūlītēju produkta vērtējumu.

Stenda organizatori nodrošinās uzņēmuma- ražotāja izvēlētā produkta noteikta skaita vienību aizvešanu, degustācijas procesu ZM finansētajā nacionālajā stendā un apmeklētāju intereses apkopošanu un iesniegšanu ražotājam. Uzņēmuma uzdevums, izmantot iespēju un kopā ar degustēšanai paredzētām produkta vienībām, sniegt informatīvu materiālu par produktu.

LVAEI) jāiesniedz uzņēmuma kontaktinformācija, produkta nosaukums, tā pieejamība Latvijā un produkta īss raksturojums, kas apliecina produkta novitāti Latvijas tirgū un atbilstību Latvijas tradicionālai gastronomijai. Informāciju lūdzam iesniegt līdz šī gada 14.decembrim. Mēneša laikā iesniegtā informācija tiks izvērtēta un apkopota. Pēc degustācijai izvēlēto produktu saraksta izveides, LVAEI kontaktēsies ar ražotāju, lai iegūtu detalizētāku informāciju par attiecīgo produktu un vienotos par degustācijai paredzēto produktu vienību piegādi transportēšanai uz izstādi.

LVAEI patur tiesības atteikt uzņēmumam, ja piedāvātajam produktam ir nepieciešami īpaši apstākļi produkta kvalitātes ilglaicīgai nodrošināšanai; pastāv pārvadāšanas riski; sarežģīts process produkta degustēšanas nodrošināšanā; produkts nav ražots Latvijā; produktu transportēšanai iespējamie apjomi ir izsmelti. 

LVAEI/LVAN

Daina Saktiņa, daina@lvaei.lv, tel: 29171061

Lāsma Grišāne, lasma@lvaei.lv, tel: : 29476246

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)

x

Paroles atgadināšana