Jaunumi ekonomikā

Uzmanību: klasiskais cūku mēris!

AgroPols
22.11.2012

Pamatojoties uz Eiropas Savienības klasiskā cūku mēra references laboratorijā iegūtiem laboratorisko izmeklējumu rezultātiem, kas uzrāda klasiskā cūku mēra vīrusa genoma klātbūtni divos Dagdas un Zilupes novadā nomedītu mežacūku paraugos, Pārtikas un veterinārais dienests ir noteicis karantīnas zonu sekojošā Latvijas teritorijā – Isnaudas, Pureņu, Ņukšu, Pildas, Nirzas, Briģu, Rundēnu, Istras, Stoļerovas, Kaunatas, Mākoņkalna, Lauderu, Pasienes, Zaļesjes, Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu, Šķaunes, Aulejas, Indras, Izvaltas, Kalniešu, Kaplavas, Kombuļu, Krāslavas, Piedrujas, Robežnieku, Skaistas, Ūdrīšu pagastos. Skatīt karantīnas zonu kartē.


Šajā teritorijā tiks pārbaudītas un laboratoriski izmeklētas visas nomedītās un mirušās mežacūkas. Tās nedrīkstēs izvest no karantīnas zonas. Veterinārā inspektora uzraudzībā tiks iznīcināti visi pārtikā neizmantojamie mežacūku orgāni un liemeņu daļas.

Karantīnas zonā PVD pārbaudīs visas mājas cūku novietnes. Patlaban jau ir pārbaudītas 40 saimniecības, kurās tiek turētas cūkas.

Novietnēs tiek ņemti cūku asins paraugi laboratoriskai izmeklēšanai. Paraugi tiks ņemti arī visām mirušajām cūkām, kā arī tām, kurām novērojamas saslimšanas pazīmes.

Laboratoriskai izmeklēšanai jau nosūtīti 73 asins paraugi. Pagaidām nav konstatēti pozitīvi laboratorisko izmeklējumu rezultāti.

Saimniecībām, kuras atrodas karantīnas zonā, jānodrošina cūku turēšana telpās, izslēdzot jebkuru to kontaktu ar meža dzīvniekiem. Pie ieejas dzīvnieku novietnē jābūt dezinfekcijas paklājiem.

Mājas cūku pārvietošana karantīnas zonā ir jāsaskaņo ar PVD.

Aizliegts laist pārtikas apritē karantīnas zonā nomedīto mežacūku gaļu.

Pārtikas un veterinārais dienests aicina mājas cūku turētājus, it īpaši Latgales reģionā dzīvojošos, sekot līdzi cūku veselības stāvoklim un nekavējoties informēt veterinārārstu, ja cūkas izskatās neveselas vai nobeidzas.

Īpaši vērīgiem jābūt cūku turētājiem Balvu, Viļakas, Baltinavas, Kārsavas, Ciblas, Ludzas, Zilupes, Dagdas, Krāslavas, Aglonas un Daugavpils novados. Tāpat PVD aicina medniekus ziņot par Baltkrievijas un Krievijas pierobežas mežos uzietām mirušām mežacūkām.

PVD izlases veidā laboratoriski izmeklēs mājas cūkas Zaļesjes, Pasienes, Istras, Šķaunes, Bērziņu, Svariņu, Ķepovas, Robežnieku, Indras un Asūnes pagastu saimniecībās un papildus informēs cūku turētājus par to, kā pasargāt dzīvniekus no saslimšanas.

Klasiskais cūku mēris ir lipīga infekcijas slimība, ar kuru slimo kā meža, tā arī mājas cūkas. Slimības pazīmes – augsta ķermeņa temperatūra (40°C), konjunktivīts, kustību koordinācijas un centrālās nervu sistēmas darbības traucējumi. Uz saslimušā dzīvnieka ādas - īpaši uz ausīm, astes, vēdera un kāju iekšpusē, novērojami asins izplūdumi. Slimās sivēnmātes var abortēt, sivēni piedzimt vārgi, atsevišķos gadījumos – nedzīvi. Saslimšana parasti beidzas ar cūku nobeigšanos.

Slimības ierosinātāju no novietnes uz novietni var pārnest ar piesārņotu barību, ūdeni, inventāru, apģērbu un transporta līdzekļiem, termiski neapstrādātām, cūkgaļu saturošām virtuves ēdienu atliekām.

Lai pasargātu mājas cūkas no slimībām, ko pārnēsā mežacūkas, tai skaitā klasiskā cūku mēra un Āfrikas cūku mēra, PVD atgādina:

1. Cūkas jātur iekštelpās; nedrīkst pieļaut to kontaktu ar mežacūkām.

2. Cūkām nedrīkst izbarot nomedīto mežacūku gaļas atliekas un virtuves atkritumus.

3. Cūku novietnē nevajag ielaist nepiederošas personas vai arī jāparūpējas par vienreiz lietojamo apģērbu.

4. Apģērbu, kas valkāts medībās, nedrīkst vilkt, dodoties apkopt cūkas.

5. Pie ieejas novietnēs jāizvieto dezinfekcijas paklāji.

6. Regulāri jāveic deratizācija.

Cūku saslimšanas gadījumā ātra un atbildīga saimnieka rīcība var pasargāt citas dzīvnieku novietnes no klasiskā cūku mēra, tāpēc atgādinām – ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāinformē veterinārārstu un/ vai sava reģiona PVD pārvaldi.

Ja apstiprināsies, ka cūkas saslimušas ar klasisko cūku mēri, saimniecībā tiks veikti slimības ierobežošanas pasākumi. Atgādinām, ka valsts cūku īpašniekam kompensēs nobeigušos vai slimības dēļ nokauto dzīvnieku, iznīcinātās barības un dezinfekcijas dēļ radušos zaudējumus.

Klasiskais cūku mēris nav bīstams cilvēkiem.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana