Jaunumi ekonomikā

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei piešķirti jau divi miljoni latu

Dagnija Muceniece, LR Zemkopības ministrija (ZM)
03.12.2012

Zemkopības ministrija informē, ka lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes programmā līdz 20. novembrim Lauku attīstības fondā ir pieņemti lēmumi par aizdevumu piešķiršanu 52 aizdevumiem par kopējo summu 2 miljoni latu. Pārsvarā lauksaimnieki vēlējušies iegādāties savā īpašumā līdz šim nomāto zemi.

Par apstiprināto aizdevumu summu lauksaimnieki plāno iegādāties kopumā 1624 hektārus lauksaimniecības zemes. Iegādājamo zemes platību tirgus vērtība ir  vidēji 1238 latu par hektāru. Aizdevumu termiņš ir robežās no 5 līdz 20 gadiem, vidējais aizdevumu termiņš – 16 gadi. Aizņēmēji pamatā ir no Zemgales (21),  Kurzemes (15) un Vidzemes (8), kā arī 4 no Latgales reģiona un 4 no Rīgas reģiona. Apstiprināto aizdevumu summas ir no 2 000 līdz 100 000 latiem.

No 52 apstiprinātajiem aizdevumiem 33 aizdevumu summa ir līdz LVL 40 000 latu, pieprasītākās aizdevuma summas ir no 10 000 līdz 35 000 latiem. Apstiprināto aizdevumu atmaksas termiņi: aizdevumu skaits ar termiņu 5 gadi – 3 aizdevumi, no 6 līdz 10 gadiem – 15 aizdevumi, no 11 līdz 15 gadiem – 2 aizdevumi, no 16 līdz 20 gadiem – 32 aizdevumi.

Pamatā aizdevumiem piesakās nelielas saimniecības – atbilstoši mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai – mikro saimniecības. No 52 aizņēmējiem 37 saimniecībās strādā 1 līdz 3 darbinieki, kas ir ģimenes locekļi. Tikai 4 saimniecības ir tādas, kurās darbinieku skaits pārsniedz 10 un gada apgrozījums ir lielāks par 2 miljoniem eiro, kas, atbilstoši uzņēmumu definīcijai, ir uzskatāmi par mazo uzņēmumu.

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes programma paredz, ka aizdevuma termiņš būs līdz 20 gadiem, un aizdevumus izsniegs līdz 2013. gada 31. decembrim. Kopējā lauksaimniekiem paredzētā kredītlīnija zemes iegādei lauksaimnieciskās ražošanas attīstīšanai ir 10 miljoni latu.

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana