Jaunumi ekonomikā

Veterinārās uzraudzības 2012. gada rezultāti

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD)
18.02.2013

Lauksaimniecības dzīvnieku novietņu pārbaudes

 Latvijā 2012. gada sākumā bija reģistrētas 42 115 lauksaimniecības dzīvnieku novietnes. Lielākajā daļā jeb teju 34 000 novietņu tiek turēti liellopi. 2012. gadā PVD uzraudzības galvenais akcents bija uz novietnēm, kurās lauksaimniecības dzīvniekus tur pārtikas produktu primārajai ražošanai jeb laišanai tirgū. Tajās biežāk konstatētās neatbilstības – neregulāri piena ieguves un pirmapstrādes aprīkojuma mazgāšanai izmantojamā ūdens laboratoriskie izmeklējumi, problēmas ar personāla obligāto veselības pārbaužu nodrošināšanu. Joprojām bieži sastopama problēma ir dzīvnieku identifikācija un reģistrācija. Novietnes savlaicīgi neziņo Lauksaimniecības datu centram par nobeigušiem un novietnē nokautajiem dzīvniekiem, neinformē par dzīvnieku pārvietošanu un skaitu. Īpaši spilgti šī problēma bija redzama, kad novembra beigās Latgales reģionā tika konstatēts klasiskais cūku mēris. PVD rīcībā nebija ticamas informācijas par reālo saimniecību skaitu, kurās tiek turētas cūkas, tādēļ pārbaudes nācās veikt pilnīgi visās reģiona saimniecībās.

Cūku labturības prasību ievērošana

Saskaņā ar Padomes direktīvu 2008/120 EK (2008.gada 18.decembris), ar kuru nosaka minimālos standartus cūku aizsardzībai, Eiropas Savienības dalībvalstu cūku novietnēm uz 2013. gada sākumu bija jānodrošina, ka jauncūkas un sivēnmātes, laikposmā no četrām nedēļām pēc apsēklošanas līdz nedēļai pirms plānotās atnešanās, tiktu turētas grupās. Cūku novietņu grīdas segumam jāatbilst īpašām prasībām, turklāt sivēnmātēm un jauncūkām jānodrošina priekšmeti no dabīgiem materiāliem rotaļām, lai tie neapdraudētu cits citu. PVD ir veicis pārbaudes 170 cūku novietnēs un atzinis, ka tās atbilst jaunās direktīvas prasībām.

Trakumsērgas uzraudzība

2012. gadā, līdzīgi kā 2011. un 2010. gadā, pateicoties regulārajām lapsu un jenotsuņu vakcinācijas kampaņām pret trakumsērgu, Latvijā nav konstatēts neviens savvaļas dzīvnieku saslimšanas gadījums ar šo bīstamo infekcijas slimību.

Tomēr pagājušajā gadā trakumsērga konstatēta diviem mājdzīvniekiem – sunim un govij, tāpēc Pārtikas un veterinārais dienests atgādina, ka liela loma trakumsērgas izskaušanā ir arī mājas dzīvnieku – suņu un kaķu, īpaši to, kas tiek turēti lauku sētās, vakcinācijai pret trakumsērgu. PVD pērn veiktās dzīvnieku novietņu pārbaudes liecina, ka ļoti bieži lauku sētu mazākie iemītnieki – suņi un kaķi pret trakumsērgu nav vakcinēti.

Trakumsērgas apkarošana ir viena no Eiropas Savienības prioritātēm. PVD izstrādāto trakumsērgas apkarošanas programmu ir apstiprinājusi un līdzfinansē Eiropas Komisija.

Trakumsērga ir viena no bīstamākajām infekcijas slimībām, kas apdraud gan cilvēku, gan dzīvnieku veselību un dzīvību. Dzīvniekiem trakumsērga izpaužas ar smagiem nervu sistēmas darbības traucējumiem – paaugstinātu uzbudināmību, baiļu zudumu, tieksmi uzbrukt un iekost citiem dzīvniekiem vai cilvēkiem, bet beidzas ar paralīzi un nāvi.

Govju enzootiskās leikozes skarto saimniecību skaits turpina samazināties

Lai gan katru gadu konsekventi turpina samazināties govju enzootiskās leikozes skarto saimniecību skaits, šī slimība Latvijā joprojām ir aktuāla. Pagājušajā gadā govju enzootiskā leikoze konstatēta trijās dzīvnieku novietnēs septiņiem dzīvniekiem. Valstī noteikts, ka novietnēs liellopi, kas vecāki par 24 mēnešiem, vienu reizi trijos gados jāizmeklē uz govju enzootisko leikozi. Pagājušajā gadā saimnieki liellopus uz šo slimību ir izmeklējuši kūtri, tādēļ 2013. gads daudziem var atnākt ar nepatīkamu ziņu, ka liellopu novietnei tiek anulēts no govju enzootiskās leikozes brīvais statuss, kā arī tiek noteikts liellopu pārvietošanas un dzīvnieku izcelsmes produkcijas realizācijas aizliegums. Izmeklējumi uz govju enzootisko leikozi ir svarīgi arī tādēļ, lai Latvija saglabātu tikai 2012. gadā ar EK lēmumu iegūto no govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvas valsts statusu. Iegūtais valsts oficiāli brīvais statuss atvieglo liellopu tirdzniecību starp ES dalībvalstīm un eksportu uz trešajām valstīm. Govju enzootiskā leikoze ir hroniska, neārstējama infekcijas slimība, ko izraisa govju leikozes vīruss. Pret slimību uzņēmīgi dažādu šķirņu govju sugas dzīvnieki.

Aitu, kazu un zirgu īpašnieki nesteidz izmeklēt dzīvniekus

Kopš pagājušā gada, papildus citiem valstī noteiktajiem obligātajiem dzīvnieku izmeklējumiem uz infekcijas slimībām, dzīvnieku īpašniekam vai turētājam bija jānodrošina aitu un kazu laboratorisko izmeklēšanu uz brucelozi un zirgu izmeklēšanu uz zirgu infekciozo anēmiju. Jāatzīst, ka valstī obligāti noteiktie izmeklējumi plānotajam dzīvnieku skaitam nav veikti. Par prasību nepildīšanu dzīvnieku novietnei var tikt piemēroti ierobežojumi, piemēram - aizliegta attiecīgās sugas dzīvnieku pārvietošana, dzīvnieku un to produkcijas tirdzniecība, kā arī novietne zaudē statusu, kas apliecina, ka tā ir brīva no konkrētās slimības. Aitu un kazu izmeklējumi uz brucelozi ir svarīgi arī, lai Latvija saglabātu 2010. gadā ar EK lēmumu piešķirto no aitu un kazu brucelozes oficiāli brīvas valsts statusu.

Klasiskais cūku mēris joprojām cirkulē mežacūku populācijā

Nozīmīgākā aktualitāte un lielākais pārbaudījums veterinārās uzraudzības jomā PVD pagājušajā gadā bija mežacūkām un triju saimniecību mājas cūkām konstatētais klasiskais cūku mēris. Šonedēļ ir pabeigtas inficētajā teritorijā esošo saimniecību pārbaudes. Kopumā no slimības konstatēšanas brīža novembra beigās līdz šodienai klasiskā cūku mēra inficētajā teritorijā PVD pārbaudījis 3346 saimniecības, kurās tiek turētas cūkas. Jauni saslimšanas gadījumi mājas cūkām nav konstatēti, tādēļ varam teikt, ka šobrīd ir izdevies ierobežot klasiskā cūku mēra izplatīšanos mājas cūku vidū. Taču slimība joprojām turpina cirkulēt mežacūku populācijā un tas joprojām ir nopietns drauds arī mājas cūkām. Slimības inficētajā teritorijā joprojām tiek konstatēti arvien jaunas ar klasisko cūku mēri inficētas mežacūkas. Uz 2013. gada 1. februāri bija 91 ar klasisko cūku mēri inficēta mežacūka. Turpinot klasiskā cūku mēra apkarošanas pasākumus, pavasarī PVD uzsāks mežacūku vakcināciju pret klasisko cūku mēri.

Mājas (istabas) dzīvnieku labturība

2012. gadā Pārtikas un veterinārais dienests saņēmis 708 iesniegumus par iespējamiem dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem. No tiem 248 gadījumos konstatēti dzīvnieku labturības prasību pārkāpumi. Salīdzinot ar 2011. gadu, retāk konstatēti cietsirdīgas izturēšanās gadījumi, kā arī gadījumi, kad dzīvnieka īpašnieks nav nodrošinājis, lai tā dzīvnieks neapdraud citus cilvēkus un dzīvniekus. Taču biežāk konstatēti gadījumi, kad īpašnieki nav spējuši nodrošināt veterināro aprūpi slimajiem dzīvniekiem.

Tāpat 2012. gadā Pārtikas un veterinārais dienests ir pārbaudījis 32 dzīvnieku patversmes un viesnīcas. Dzīvnieku viesnīcu darbībā pārkāpumi netika konstatēti, bet patversmju darbībā, līdzīgi kā gadu iepriekš, lielākoties konstatēta normatīvo aktu prasībām neatbilstoša, nepilnīga dokumentācija un informācijas aprite par patversmē esošajiem dzīvniekiem un veiktajām darbībām ar tiem, nepiemērotas vai neatbilstošas telpas, voljēri un aprīkojums dzīvnieku turēšanai, kā arī nekvalitatīva dzīvnieku aprūpe.

Pārbaudes veiktas arī mājas (istabas) dzīvnieku tirdzniecības vietās un pasākumos ar šo dzīvnieku piedalīšanos. Pērn notikuši 164 pasākumi ar mājas (istabas) dzīvnieku piedalīšanos. 18 gadījumos tajos konstatētas neatbilstības - nepilnīga vai iztrūkstoša dokumentācija par dzīvnieku izcelsmi, ieguves un aprites legalitāti, dzīvnieku veselības statusu. Atsevišķos gadījumos dzīvnieku tirdzniecības vietās konstatēta dzīvnieku sugas fizioloģijai neatbilstoši turēšanas un aprūpes nosacījumi, kā arī prasībām neatbilstoša blakusproduktu aprite. Identificēta arī normatīvajos aktos noteikto aizliegumu neievērošana attiecībā uz dzīvnieku dalību dažādos pasākumos un dzīvnieku piedāvāšanu tirdzniecībā.

Bīstamo suņu novērtēšana

2012. gadā Pārtikas un veterinārais dienests saņēma un izskatīja 30 iesniegumus, kuros iedzīvotāji lūdz novērtēt vai suns nav bīstams. Astoņus suņus PVD izveidotā komisija ir atzinusi par bīstamiem. Vienā gadījumā pieprasīta dzīvnieka eitanāzija. Tas bija boksera šķirnes suns, kurš nāvējoši sakoda astoņus mēnešus vecu bērnu. PVD aicina suņu turētājus izturēties atbildīgi un rūpēties, lai četrkājainie draugi neapdraud apkārtējos – citus cilvēkus un dzīvniekus.

Veterinārfarmaceitiskās darbības un veterināro pakalpojumu sniedzēju pārbaudes

2012. gadā PVD pārbaudījis arī veterināro zāļu lieltirgotavas, veterinārās un vispārēja tipa aptiekas, praktizējošos veterinārārstus, ambulatorās un stacionārās veterinārmedicīnas aprūpes iestādes. 13 veterinārās aptiekas,13 veterinārmedicīniskās aprūpes iestādes un trīs veterināro zāļu lieltirgotavas atzītas par prasībām neatbilstošām. Visbiežāk PVD nācies konstatēt nepilnības izlietoto un izsniegto veterināro recepšu zāļu uzskaitē un izrakstītajās receptēs, kā arī veterināro zāļu izsniegšanu pret nepilnīgi aizpildītām receptēm aptiekās. Visi uzraudzības objekti, izņemot vienu, pārkāpumus novērsuši un turpina darbību.

Veterināro zāļu reģistrācija

2012. gadā turpinājās veterināro zāļu reģistrācijas procesa pilnveidošana un saskaņošana ar ES zāļu reģistrācijas un savstarpējās atzīšanas principiem. Pērn tika saņemti un izskatīti seši iesniegumi veterināro zāļu reģistrācijai nacionālajā sistēmā, 18 iesniegumi veterināro zāļu reģistrācijai savstarpējās atzīšanas procedūrā un 46 iesniegumi decentralizētā reģistrācijas procedūrā. Notika pārreģistrācija attiecīgi 43, 11 un 5 zālēm un tika veiktas izmaiņas kopā 455 gadījumos. No reģistra izslēgtas piecas zāles sakarā ar reģistrācijas termiņa beigām un deviņas zāles pēc reģistrācijas apliecības turētāja pieprasījuma. 2012. gada beigās Latvijas veterināro zāļu reģistrā bija reģistrētas 728 veterinārās zāles.Veterināro zāļu reģistrs pieejams PVD mājaslapā internetā.

Dzīvnieku barības apritē iesaistīto uzņēmumu pārbaudes

2012. gadā Pārtikas un veterinārais dienests pārbaudījis 1 141 dzīvnieku barības apritē iesaistītos uzņēmumus – ražotājus un izplatītājus. Lai gan lielākā daļa uzņēmumu tiek vērtēti kā pilnībā vai daļēji atbilstoši prasībām, ir konstatētas arī neatbilstības. Dzīvnieku barības ražošanas uzņēmumos konstatētās neatbilstības galvenokārt saistītas ar barības kvalitātes kontroli un tās dokumentēšanu, barības izplatīšanas uzņēmumos konstatēto neatbilstību lielākais īpatsvars saistīts ar neatbilstošu barības izsekojamības un paškontroles sistēmas dokumentāciju, bet uzņēmumos, kas nodarbojas ar barības pārpakošanu un tirdzniecību no atvērta iepakojuma problēmas sagādā barības marķējuma prasību ievērošana un paškontroles sistēmas dokumentācijas uzturēšana.

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD)

x

Paroles atgadināšana