Jaunumi ekonomikā

Zemes iegādes programmā lauksaimniekiem piešķirti aizdevumi 3,3 miljona latu vērtībā

Viktorija Kalniņa, LR Zemkopības ministrija (ZM)
24.04.2013

Zemkopības ministrija informē, ka līdz 2013. gada 24. aprīlim VAS „Lauku attīstības fonds” (LAF) pieņēmis lēmumus par aizdevumu piešķiršanu 99 zemnieku saimniecībām lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai par kopējo summu 3 349 363 latu. Pārsvarā lauksaimnieki vēlas iegādāties savā īpašumā līdz šim nomāto zemi.

Aizdevumi piešķirti, pamatojoties uz Zemkopības ministrijas izstrādātajiem un valdības apstiprinātajiem MK noteikumiem Nr.381 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”.

Patlaban aizdevumi ir apstiprināti 95 aizņēmējiem, jo četras saimniecības – trīs saimniecības no Kurzemes un viena saimniecība no Zemgales, ir noformējušas katra pa diviem aizdevumiem (nepārsniedzot kopējo maksimālo summu vienam aizņēmējam – 100 000 latu).

Aizdevumu sadalījums pa reģioniem: Zemgale – 3 7, Kurzeme – 33, Vidzeme – 14, Latgale - 8, Rīgas reģions – 7. Par apstiprināto aizdevumu summu plānots iegādāties kopumā 2822 hektārus lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Iegādājamo zemes platību vidējā tirgus vērtība ir 1187 latu par hektāru. Apstiprināto aizdevumu summas ir no 2000 līdz 100 000 latiem (par maksimālo summu ir apstiprināti trīs aizdevumi).

No 99 apstiprinātajiem aizdevumiem 72 aizdevumiem piešķirtā aizdevuma summa ir līdz 40 000 latiem, pieprasītākās aizdevuma summas ir līdz 25 000 latiem.

Pamatā aizdevumiem piesakās nelielas saimniecības – atbilstoši mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai – tās ir mikro saimniecības. 74 saimniecībās (no 95 ) strādā 1 līdz 3 darbinieki, kas ir ģimenes locekļi. Tikai piecas saimniecības ir tādas, kurās darbinieku skaits pārsniedz desmit un gada apgrozījums ir lielāks par 2 miljoniem eiro, kas, atbilstoši uzņēmumu definīcijai, ir uzskatāmi par mazo uzņēmumu.

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana