Jaunumi ekonomikā

Pirmajā pusgadā visvairāk aizdevumu lauksaimniecības zemes iegādei piešķirti Kurzemē

Ilze Vabole, AgroPols
01.07.2013

VAS „Lauku attīstības fonds” līdz 2013. gada 30. jūnijam ir pieņēmis lēmumus par 133 aizdevumu piešķiršanu lauksaimniecības zemes iegādei par kopējo summu 4 298 462 latu, informēja ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dagnija Muceniece. Aizdevumu sadalījums pa reģioniem: Kurzeme – 45, Zemgale – 42, Vidzeme – 22, Latgale – 16 un Rīgas reģions – 8 aizdevumi. Pārsvarā zemnieki vēlas savā īpašumā iegādāties līdz šim nomāto zemi.

Par apstiprināto aizdevumu summu plānots iegādāties kopumā 3742 hektārus zemes. Iegādājamo zemes platību vidējā tirgus vērtība ir 1149 lati par hektāru.

Apstiprināto aizdevumu summa ir no 2000 līdz 100 000 latiem (par maksimālo summu ir apstiprināti četri aizdevumi). No 133 apstiprinātajiem aizdevumiem 99 aizdevumiem piešķirtā summa ir līdz 40 000 latu, pieprasītākā aizdevuma summa ir līdz 25 000 latu.

Apstiprināto aizdevumu summas: no 2000 līdz 5000 latu – 6 aizdevumi, no 5001 līdz 20 000 latu – 52 aizdevumi, no 20 001 līdz 40 000 latu – 41 aizdevums, no 40 001 līdz 60 000 latu – 11 aizdevumi, no 60 001 līdz 80 000 latu – 10 aizdevumi, no 80 001 līdz 100 000 latu – 13 aizdevumi.Aizdevumu termiņi ir robežās no 3 līdz 20 gadiem, vidējais aizdevuma termiņš – 15 gadi.

Aizdevumiem pamatā piesakās nelielas saimniecības, atbilstoši mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai tās ir mikrosaimniecības. No 125 saimniecībām 101 saimniecībā strādā 1 līdz 3 darbinieki, kas ir ģimenes locekļi. Tikai 6 saimniecības ir tādas, kurās darbinieku skaits pārsniedz 10 un gada apgrozījums ir lielāks par 2 miljoniem eiro, kas, atbilstoši uzņēmumu definīcijai, ir uzskatāms par mazo uzņēmumu.

Aizdevumi piešķirti saskaņā ar Zemkopības ministrijas sagatavotajiem un valdības pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 381 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana