Jaunumi ekonomikā

Vasaras karstumā laiks padomāt par ziemas plāniem un pieteikties uz pārtikas nozares izstādi „Prodexpo 2014”

Andra Ūdre, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)
19.07.2013

Aicinām pieteikties pārtikas uzņēmumus un saņemt līdzfinansējumu dalībai Latvijas uzņēmumu kopstendos lielākajā profesionālajā pārtikas izstādē Krievijā un NVS valstīs – PRODEXPO 2014.

Izstāde PRODEXPO 2014 no 2014. gada 10. līdz 14. februārim norisināsies Ekspocentrā, Maskavā, Krievijā.

Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts (LVAEI) un LR Zemkopības ministrija, īstenojot programmu par atbalstu tirgus veicināšanai ar mērķi palielināt un diversificēt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču eksportu piedāvā līdzfinansējumu dalībai Latvijas kopstendos- Nacionālajā kopstendā un Piena nozares uzņēmumu kopstendā.

Kopējā izstādes platība 2013. gadā bija 95 085 kv.m., izstādē piedalījās 2309 dalībnieku no 64 pasaules valstīm un to apmeklēja ap 99 tūkst. apmeklētāju, no kuriem puse bija nozaru profesionāļi. PRODEXPO ir lielākā profesionālā izstāde Krievijā un NVS valstīs pārtikas jomā, kā arī notiek kontaktu un sadarbības veidošana ar citu tirgus reģionu valstīm. Vairāk informācijas pieejama http://www.prod-expo.ru/en/.

LVAEI ir rezervējusi vietu Latvijas uzņēmumu apvienotajam kopstendam ar kopējo platību 160 m2, un piena nozares uzņēmumu kopstendam ar kopējo platību 110 m2. LVAEI, ņemot vērā kopējo pieejamo platību un nepārsniedzot to, nodrošina izstādes dalībniekus ar līdzfinansējumu līdz 50% neaprīkotas platības maksai, kas vienam izstādes dalībniekam nepārsniedz 18 m2. Ja pretendentu iesniegumos norādītā līdzfinansējuma summa pārsniegs līdzfinansējumam plānoto kopējo finansējumu, LVAEI veiks noteiktās atbalsta intensitātes proporcionālu samazinājumu.

Kopstenda dalībniekiem tiek nodrošināts apmaksāts kopīgs, vienotā dizainā aprīkots stends (t.sk. mēbeles, produktu paraugu vitrīna, info lete, bukletu turētājs, atkritumu tvertne, elektrības pieslēgums un viena elektrības ligzda).

Lai pieteiktos dalībai kopstendā, pretendents iesniedz iesniegumu, saskaņā ar pievienoto iesnieguma paraugu, kas ir sagatavots datorrakstā latviešu valodā; uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopiju; uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem: par de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību vai de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem; par kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr.1535/2007 par EK līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē .

Pilnu informāciju par līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem dalībai kopstendā var iepazīties Zemkopības ministrijas mājas lapā http://www.zm.gov.lv  sadaļā „Atbalsts tirgus veicināšanai” (2012.gada 14.februāra MK Noteikumi Nr.112 5. Sadaļa).

Plašāku informācijas izklāstu lasīt piev. failā.

Iesniedzamie dokumenti līdz š.g. 9. septembrim jānosūta pa faksu Nr. +371 67 542 947, adresējot Lāsmai Grišānei. Vai jānosūta skenētā veidā uz kontaktadresi- lasma@lvaei.lv ). Oriģināli jānosūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi Rīgā, Struktoru ielā 14.

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)

x

Paroles atgadināšana