Jaunumi ekonomikā

VK: Zemkopības ministrijai jāuzlabo atalgojuma aprēķinu un iepirkumu kontrole

Ingrīda Mičāne, Nac.ag. LETA
18.05.2016

Zemkopības ministrijai (ZM) jāizstrādā stingrāka kārtība, kas ļautu veiksmīgāk kontrolēt atalgojumu izmaksu aprēķinu ministrijas pakļautībā esošajām iestādēm, kā arī efektīvāk pārraudzīt iepirkumu veikšanas kārtību, secinājusi Valsts kontrole (VK) revīzijā par ZM 2015.gada pārskata sagatavošanas pareizību.

Attiecībā uz ZM pakļautības iestādi - Lauku atbalsta dienestu - norādīts, ka pērn iestādē darbiniekiem aprēķinātas par 1000 eiro lielākas piemaksas, nekā tās pienāktos. Tas skaidrojams ar to, ka piemaksas aprēķinātas ne tikai no mēnešalgas, bet arī no virsstundām.

Savukārt Pārtikas un veterinārajā dienestā atklāts, ka tur 2015.gadā visām atlaistajām amatpersonām atlaišanas vai atvaļināšanas pabalsts aprēķināts par kopumā 1233 eiro mazāk. Kļūda izveidojusies, nekorekti sareizinot dienas vidējo izpeļņu ar kalendāro darba dienu skaitu.

VK arī norāda, ka 231 333 eiro, ko ZM pērn iztērējusi jaunas programmatūras ieviešanai, varētu būt izmantoti neefektīvi, jo ne līgumā, ne tehniskajā piedāvājumā nav detalizēti nodalīts, cik maksā programmatūras ieviešana, ko tā ietver un cik lieli cilvēkresursi un stundu apjoms programmatūras ieviešanai nepieciešami, tādēļ nav iespējams pārliecināties par ieguldīto līdzekļu izlietošanas efektivitāti.

VK uzskata, ka ZM nav ievērojusi prasības par valsts budžeta apropriāciju izmantošanu tikai gadskārtējā budžeta vajadzībām, jo ZM 2015.gada septembrī izmaksājusi iepirkuma procedūrā iepriekš neparedzētu avansu 131 406 eiro apmērā, grozot iepirkuma līgumu nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. No ZM veiktā avansa 87 604 eiro ir attiecināmi uz 2016.gadā sniegtajiem pakalpojumiem.

Vienlaikus VK norāda, ka ZM piešķirtais finansējums jaunajai politikas iniciatīvai "ES Kopējās lauksaimniecības politikas reformas ieviešana 2014.-2020.gadā" tiek administrēts saskaņā ar plānoto un būtiskas neatbilstības nav konstatētas. Pieprasītais finansējums kopumā ir 8,3 miljoni eiro, tajā skaitā 2014.gadam - 3,4 miljoni, 2015.gadam - 2,6 miljoni un 2016.gadam - 2,3 miljoni eiro.

Kopumā attiecībā uz ZM 2015.gada pārskatu revīzijā sniegti 12 ieteikumi, kurus ieviešot, ZM un tās pakļautības iestādēm jāuzlabo atlīdzības maksājumu aprēķini, jāuzlabo iepirkumu veikšanas kārtība un kontrole, kā arī jāuzlabo informācijas sistēmu izstrādes un testēšanas kārtība Lauku atbalsta dienestā.

Kā ziņots, VK vadība šodien informēja, ka kopumā ministrijas joprojām prettiesiski veic nodokļu avansa maksājumus par dažādiem pakalpojumiem, kā arī nepamatoti izmaksā atalgojumu.

Revīziju laikā Valsts kontrole joprojām konstatējusi arī neatbilstības iepirkumu jomā, autotransporta izmantošanā, darbinieku atlīdzības izmaksāšanā.

"Tendence ir pozitīva, jo salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir audzis to iestāžu skaits, kurās neesam konstatējuši nepilnības, kuras jāmin revīzijas ziņojumā," secināja Krūmiņa.

Kopumā iestādēm ir sniegti 26 atzinumi.

Nac.ag. LETA

x

Paroles atgadināšana