Viedokļi

Vai A. Miglavs arī turpmāk komentārus sniegs tikai par AS „Preiļu siers” valdes priekšsēdētāja J. Šņepsta izteikto viedokli? ...

AS „Preiļu siers” valdes priekšsēdētājs J. Šņepsts, AgroPols
28.01.2010

Turpinām viedokļu apmaiņu, ko aizsāka ziņa, ka “A/s „Preiļu siers” nosūtījusi sūdzību Eiropas Komisijai (EK) par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām izmaksāto atbalstu.

To aizsāka LLKA izpilddirektores Lindas Billes raksts. Tam sekoja a/s „Preiļu siers” valdes priekšsēdētāja Jāzepa Šņepsta parakstīts viedoklis. Kam savu komentāru ar Andra Miglava parakstu pievienoja  “AgroPola” redakcija. 

Uz ko no Jāzepa Šņepsta kunga esam saņēmuši atbildes rakstu. Ko publicējam pilnībā negrozītu. A.Miglava atbildi publicēsim kādu dienu vēlāk.


Vai A. Miglavs arī turpmāk komentārus sniegs tikai par AS „Preiļu siers” valdes priekšsēdētāja J. Šņepsta izteikto viedokli? ...Izlasot Jūsu komentārus, man tomēr jāsecina, ka spriest par esošo situāciju vajadzētu, balstoties nevis uz vēlamajām formām, bet gan uz notikumiem hronoloģiskā secībā, kas balstīti ar faktiem, un, ja tiek runāts par lielumiem, tad jebkurā gadījumā, lai lasītājs netiktu maldināts, tie būtu jāpamato ar skaitļiem.

Es nekad neesmu bijis pret kooperāciju- neatkarīgi, kāda lieluma tirgus dalībnieki to veido, bet es biju un būšu pret, ka tikai kooperatīviem pienākas atbalsts savas darbības nodrošināšanai uz pārstrādes uzņēmumu samaksāto nodokļu rēķina, kuri nav izvēlējušies kooperatīva modeli. Jūsu komentārs, ka pārstrādes uzņēmuma līderi ir pret mazāko tirgus dalībnieku kooperāciju, maigi izsakoties - ir neatbilstošs patiesībai, jo patiesība ir pilnīgi cita nekā Jūs domājat. Kooperācija Latvijas piensaimniecībā nav aptvērusi mazos tirgus dalībniekus. Tieši otrādi, ja Jūs paņemtu reālos skaitļus, tad Jūs redzētu, ka manis pieminētajos kooperatīvos, kuri saņem šīs subsīdijas, biedru skaits nebūt nav lielākais. Piemēram, aizvadītajā kvotu gadā PKS „Piena ceļš” (115 biedri) iepirktā piena apjoms 64752,3 t, līdzīga situācija ir arī ar PKS „Trikāta” (200 biedri). Ja paņemam "Preiļu siers" iepirktā piena ražotāju struktūru, tad 2009. gada oktobra pirmajā dekādē šis skaitlis ir 2842 ražotāju. Jūs, Miglava kungs, domājat līdzīgi kā Godmaņa kungs, piešķirdams kooperatīviem 300 000 Ls autotransporta iegādei, ka kooperatīvi ir tie, kas iepērk pienu no mazajiem tirgus dalībniekiem, bet reālā situācija ir pilnīgi pretēja, un to apliecina skaitļi.
Tāpat neatbilst patiesībai Jūsu izteiktais jautājums par to, kas kavē AS „Preiļu siers” iepirkt pienu no kooperatīviem? Atbilde sekojoša - nekavē nekas, jo mēs to darām, un ar atsevišķiem kooperatīviem kā, piemēram, ar PKS „Atašiene”, PKS „Avots” - mūsu sadarbība notiek no to dibināšanas pirmās dienas.
Kāpēc Jūs, A. Miglava kungs, domājat, ka līdzīgas subsīdijas pārstrādes uzņēmumiem praksē nepalīdzētu samazināt piena savākšanas un apkalpošanas izmaksas uz vienu pārdodamā piena vienību?
Tāpat es domāju, ka kooperatīvu, kas ieturējis vienas dekādes piena naudu, lai segtu iepriekšējā gada zaudējumus, Jūs zināt tikpat labi kā es, jo tas ir AS „Trikātas siers”. Diemžēl, par cik tas nav pārstrādes uzņēmums, Jums to pieminēt nav izdevīgi. Jūsu izteikumi par to, ka kooperatīvi, izvedot uz Lietuvu, saņem augstāku piena iepirkuma cenu, ir bez jebkāda seguma, jo uz šodienu neviens nav saskaitījis, vadoties no reālajām summām, ko ir saņēmis primārais ražotājs un kāda ir šī starpība starp kooperatīviem un piena pārstrādes uzņēmumiem. Diemžēl, Jūs arī neredzat atšķirību starp iepirkšanas nosacījumu vai iepirkšanas cenu un reāli samaksāto cenu tiešajam piena ražotājam, neieturot transporta izdevumus, laboratorisko izmeklējumu izmaksas utt.
Uz šodienu ir veikta precīza uzskaite par samaksātajiem nodokļiem 10 lielākajiem kooperatīviem un 10 lielākajiem pārstrādes uzņēmumiem uz tonnu iepirktā piena, bet, par cik šī atšķirība ir tik būtiski liela (16,55 Ls uz tonnu) par sliktu kooperatīviem, tad Jūs baidāties šo informāciju publiskot.
Tāpat Jūs baidāties arī publiskot saņemto subsīdiju apjomus kooperatīviem. Nobeigumā - attiecībā uz piesaukto faktu par izmaksātajām piena naudām, es neesmu tāds gaišreģis, lai varētu uzminēt, par kuru no 2842 ražotājiem I. Billes kundze ir teikusi, jo man patīk sniegt atbildes uz konkrētiem jautājumiem.
Kamēr pastāv šie konkurenci diskriminējošie atbalsta noteikumi kooperatīviem, tikmēr mēģināt salīdzināt piena iepirkuma cenas vai atmaksas termiņus no Jūsu puses ir vairāk nekā nekorekti, jo manis pieminētā starpība par samaksātajiem nodokļiem plus tās summas, ko kooperatīvi saņem subsīdiju veidā savam atbalstam ir mērāmas miljonos par sliktu pārstrādes uzņēmumiem.
Attiecībā par sūdzību, tur jau ir tā lieta, ka patreizējā situācijā arī Jūs līdzīgi kā I. Bille esat iesaistījies diskusijā par to, kas šajā brīdī nav bijis publiski pieejams, un, ja Jūs būtu bijis korekts, tad ne tikai būtu turējis savu vārdu un izticis bez komentāriem, bet gan, pirms publicēt I. Billes rakstu, pajautājis manu viedokli par šo jautājumu, jo atšķirībā no Jums es piensaimniecībā strādāju vairāk nekā 30 gadus un par valdes priekšsēdētāju AS „Preiļu siers” no 1995. gada, un manis vadītais uzņēmums jau ilgus gadus ir ne tikai lielākais nodokļu maksātājs, bet arī lielākais siera ražotājs un eksportētājs valstī.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana