Viedokļi

Viedoklis par 2020. gadā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pieņemšanu noteiktās Administratīvi teritoriālās reformas būtību, formulēšanas procesu un turpmāko ietekmi

Andris Miglavs, AgroPols
22.01.2021

Šie ir Andra Miglava Satversmes tiesā iesniegtais viedoklis par ATR-2019 īstenošanas ideju, procesu un sagaidāmajiem rezultātiem - lietā par Ikšķiles novada un Skultes pagasta iekļaušanu pielemtajos apvienotajos novados


Pievienotie dokumenti

Viedokļa teksta fails

Šie ir Andra Miglava Satversmes tiesā 17.janvārī iesniegtais viedoklis par ATR-2019 īstenošanas ideju, procesu un sagaidāmajiem rezultātiem - lietā par Ikšķiles novada un Skultes pagasta iekļaušanu pielemtajos apvienotajos novados .  Ar 22.janvāra papildinājumiem.  

Satversmes tiesa, prtams, to nesadzirdēja, visticmāk neizlasīja, bet, ja izlasīja - nesaprata un nenoticēja. 

Lai kā arī nebūtu - Ikšķile palika pilnīgi neloģiski piedalīta pie Ogres (un pat ne pie Salaspils) novada, bet Skultes pagasts, kā naudasmaks tika atstāts politiskajā piešķīrumā Limbažu novadam.  

AgroPols

x

Paroles atgadināšana