Viedokļi

Atsaucam un atvainojamies AS „Preiļu siers”

Andris Miglavs, AgroPols
29.01.2010

Šā gada 8. janvārī AgroPola portālā publicējām rakstu "A/S „Preiļu siers” ņirgājas par zemniekiem un zemnieku kooperatīviem". Kura virsraksts atspoguļoja daļā lauksaimnieku sabiedrības izveidojušos attieksmi pret nosaukto uzņēmumu, bet saturā bija paustas vairāku lauksaimnieku domas un viedokļi par iespējamajiem A/S Preiļu siers uzskatu un rīcības cēloņiem uzņēmuma attieksmē pret augošajiem piena ražotāju kooperatīviem. Vēlāk redakcijā saņēmām oficiālu A/S "Preiļu siers" lūgumu atsaukt vairākas frāzes no 8. janvāra raksta - kā nepatiesas, godu un cieņu aizskarošas ziņas. Daļēji šo lūgumu ar gandarījumu izpildām.


Šā gada 8. janvārī AgroPola interneta vietnē www.agropols.lv publicējām rakstu A/S „Preiļu siers” ņirgājas par zemniekiem un zemnieku kooperatīviem, kura virsraksts atspoguļoja daļā lauksaimnieku sabiedrības izveidojušos attieksmi pret nosaukto uzņēmumu, bet saturā bija paustas vairāku lauksaimnieku domas un viedokļi par iespējamajiem A/S Preiļu siers uzskatu un rīcības cēloņiem uzņēmuma attieksmē pret augošajiem piena ražotāju kooperatīviem.

22.janvārī jau publicējām A/S „Preiļu siers” valdes priekšsēdētāja Jāzepa Šņepsta komentējošu rakstu, kurā viņš noraidīja iespēju, ka viņa vadītajā uzņēmumā būtu kādas iekšējās problēmas (vienlaikus gan norādot, ka problēmas varētu būt kādā kooperatīvam piederošā uzņēmumā, par ko liecinot kāds šī uzņēmuma valdes pieņemts lēmums).

Jau pēc šī J.Šņepsta kunga raksta publicēšanas redakcijā saņēmām oficiālu viņa parakstītu lūgumu atsaukt vairākas frāzes no 8. janvāra raksta - kā nepatiesas, godu un cieņu aizskarošas ziņas.

Vēlreiz uzmanīgi iepazīstoties ar visiem publicētajiem rakstiem un iesniegto lūgumu, ar prieku atsaucam no 8.janvāra raksta:

1. virsrakstu un teksta domu „A/S „Preiļu siers” ņirgājas par zemniekiem un zemnieku kooperatīviem.”

Kaut arī šī doma atspoguļoja vismaz daļas lauksaimnieku sabiedrības viedokli, ar prieku to atsaucam, pamatojoties uz Šņepsta kunga apgalvojumu, ka viņa un viņa vadītā uzņēmuma rīcībā nav bijušas darbības, kas

„... saskaņā ar Latviešu literārās valodas vārdnīcu nozīmē ļauni izsmiet, izzobot, nekrietni, aizskaroši jokot, smieties. Izturēties nekaunīgi, pazemojoši, ar savu izturēšanos, rīcību, runu censties pazemot”

2. Raksta tēzi: „A/S „Preiļu siers” rīcība liecina par problēmām uzņēmuma iekšienē”

Kas arī atspoguļoja vismaz daļas lauksaimnieku sabiedrības viedokli, tomēr esam priecīgi, ka uzņēmuma vadītājs šādu domu par savu vadīto uzņēmumu pilnībā noraida. Ceram, ka ar šo autoritatīvo atsaukumu varēs mainīt arī lauksaimnieku sabiedrības viedokli. Un tas būtu tikai uz labu- ja uzņēmums, kas nenoliedzami ir arī lielākais siera ražotājs un eksportētājs valstī, strādā finansiāli un visādi citādi stabili- neaizmirsīsim, ka vismaz puse no Latvijā izslauktā govs piena ir eksporta objekts.

Divas citas tēzes, kuras uzņēmums arī lūdza atsaukt, savukārt, atstājam neskartas. Tās skaidri un nepārprotami atspoguļo kooperatīvu biedru viedokļus, uz ko viņiem ir tādas pat tiesības, kā, piemēram, Šņepsta kungam uz publiski pausto viedokli par kooperatīviem sniegtā atbalsta diskriminējošo raksturu.

Vēlreiz atvainojamies, ka bijām izmantojuši publikācijā šādu virsrakstu, kas patiešām vairāk atspoguļo cilvēciskās emocijas un ne raksta saturisko būtību. Raksta publicēšana portālā ar šādu virsrakstu ir bijusi mūsu (mana) kļūda, un mēs vēlreiz atzīstam, ka negatīvas auras tiražēšana nav labākais jautājumu risināšanas paņēmiens.

Tāpat vēlreiz uzsveram, ka šī polemika mūsos ir pastiprinājusi jautājumus un bažas par Latvijas piensaimniecības nākotnes izredzēm. Kuras ceram auglīgā sadarbībā ar visām piensaimniecības biznesā iesaistītajām pusēm kliedēt. Un šai kontekstā mūs ļoti priecē ziņa, ka LLKA un LPCS šonedēļ vienojušās par sadarbību nozares kopīgo problēmu definēšanā un mēģināšanā tās kopīgi risināt. Bet par to un vēl daudz ko citu – jau kādos citos rakstos.

AgroPola galvenais redaktors

Andris Miglavs

AgroPols

x

Paroles atgadināšana