Viedokļi

Zemnieku Saeima iespēju iegādāties degvielu bez akcīzes nodokļa vērtē pozitīvi

Maira Dzelzkalēja, Zemnieku Saeima (ZSA)
03.08.2010

"Šo atvieglojumu ieviešanas viens no mērķiem bija mazināt administratīvo slogu lauksaimniekiem un ietekmi uz valsts budžetu - katru gadu bija jāieplāno budžetā līdzekļi akcīzes nodokļa atmaksai lauksaimniekiem. Tikai tagad tā īsti aptveram, cik daudz liekas resursu izšķērdēšanas ietaupīsim ieviešot jauno sistēmu - desmitiem tūkstošu cilvēku vairs nebūs jādodas uz pašvaldībām pēc izziņām, pēc tam uz VID ar dokumentu kaudzi, un nav vairs vajadzīgi resursi, lai šos visus dokumentus pārbaudītu un veiktu akcīzes nodokļa atmaksu. Gribam pateikt paldies Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta, Finanšu ministrijas un Valsts Ieņēmuma dienesta darbiniekiem un personīgi ministram Dūklava k-gam, kurš aizstāvēja šo modeli un kopā ar mums pārliecināja citas valsts institūcijas, kas vairāku gadu garumā uzskatīja, ka šādas sistēmas ieviešana ir nereāla un sarežģīta. Jaunā sistēma ne tikai mazinājusi administratīvo slogu, bet arī būtiski samazinājusi administrēšanas izdevumus, šis ir labs piemērs, ka valsts pārvaldes institūcijas, iedziļinoties un izprotot situāciju, sadarbībā ar nozaru organizācijām var veikt būtiskas pozitīvas reformas īsā laika periodā" apmierināts ir Juris Lazdiņš, Zemnieku Saeimas priekšsēdētājs.


Lai veicinātu zemnieku aktivitāti un plašāku lauksaimniecības zemju apsaimniekošanu un mazinātu administratīvo slogu īpaši mazajām saimniecībām, Zemnieku Saeima strādājot kopā ar degvielas tirgotājiem, Valsts ieņēmumu dienestu, Finanšu ministriju panāca vienošanos ar valdību par atvieglotas dīzeļdegvielas iegādes sistēmu lauksaimniekiem. Par akcīzes nodokļa administrēšanas atvieglošanu lauksaimnieki runāja jau daudzus gadus, beidzot ir ieviesta efektīva sistēma, kas ļauj saņemt atbrīvojumu no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielai tiem lauksaimniecības produkcijas ražotāji, kuri veic saimniecisko darbību, ir reģistrēti VID kā nodokļu maksātāji un, par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādi saņem vienoto platību maksājumu.

LAD apkopotā informācija liecina: pieteikumu skaits sasniedzis 18 350 iesniegumi, kopā piesakot 1,15 milj. ha lielu platību. 2009. gadā, kad spēkā bija akcīzes nodokļa atmaksas sistēma, kuru administrēja Valsts ieņēmumu dienests (VID), tika pieteikti 976 835 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Pamatojoties uz Lauku atbalsta dienestā (LAD) saņemtajiem iesniegumiem limita saņemšanai dīzeļdegvielas iegādei bez akcīzes nodokļa, var secināt, ka apstrādāto hektāru apjoms kopš 2008. gada pieaudzis par turpat 40% un kopš 2009. gada par 13% - tas ir milzīgs pieaugums valstī, kura piedzīvo tik smagu ekonomisko situāciju kā Latvija.

"Šo atvieglojumu ieviešanas viens no mērķiem bija mazināt administratīvo slogu lauksaimniekiem un ietekmi uz valsts budžetu - katru gadu bija jāieplāno budžetā līdzekļi akcīzes nodokļa atmaksai lauksaimniekiem. Tikai tagad tā īsti aptveram, cik daudz liekas resursu izšķērdēšanas ietaupīsim ieviešot jauno sistēmu - desmitiem tūkstošu cilvēku vairs nebūs jādodas uz pašvaldībām pēc izziņām, pēc tam uz VID ar dokumentu kaudzi, un nav vairs vajadzīgi resursi, lai šos visus dokumentus pārbaudītu un veiktu akcīzes nodokļa atmaksu. Gribam pateikt paldies Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta, Finanšu ministrijas un Valsts Ieņēmuma dienesta darbiniekiem un personīgi ministram Dūklava k-gam, kurš aizstāvēja šo modeli un kopā ar mums pārliecināja citas valsts institūcijas, kas vairāku gadu garumā uzskatīja, ka šādas sistēmas ieviešana ir nereāla un sarežģīta. Jaunā sistēma ne tikai mazinājusi administratīvo slogu, bet arī būtiski samazinājusi administrēšanas izdevumus, šis ir labs piemērs, ka valsts pārvaldes institūcijas, iedziļinoties un izprotot situāciju, sadarbībā ar nozaru organizācijām var veikt būtiskas pozitīvas reformas īsā laika periodā" apmierināts ir Juris Lazdiņš, Zemnieku Saeimas priekšsēdētājs.

Jaunās sistēmas izstrādē aktīvi piedalījās arī Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija. "Jauno akcīzes nodokļa atvieglojuma administrēšanas metodi vērtējam pozitīvi un jau darba grupu sēdēs prognozējām, ka akcīzes nodokļa atvieglojuma radītais degvielas cenas samazinājums, motivēs darbu veicējus iegādāties legālas izcelsmes un kvalitātes dīzeļdegvielu no licencētiem degvielas tirgotājiem, un jau var novērot tendences, kas pozitīvi ietekmē degvielas tirgu. Asociācijas biedri aktīvi iesaistījušies jaunajā sistēmā, lai nodrošinātu pieejamību lauksaimniekiem. Slēdz līgumus ar LAD, lai nodrošinātu bez akcīzes dīzeļdegvielas piegādi no degvielas uzpildes stacijām un akcīzes preču noliktavām. Ceram ka aizvien vairāk komersantu, kas tirgo degvielu iesaistīsies, un ticam, ka atvieglotais dīzeļdegvielas iegādes process dos pozitīvu efektu uz degvielas tirgu kopumā," uzskata Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas prezidents Ojārs Karčevskis.

Ieviešot jauno efektīvo sistēmu tika noteikts maksimālais garantētais platības daudzums, par kuras apstrādi var saņemt atbalstu vienā gadā - 800 000 hektāru. Tomēr, ņemot vērā lauksaimnieku aktivitāti, atbalsta summa šobrīd ir proporcionāli jāsamazina, līdz pat 69 litriem uz ha.

"Gada sākumā lauksaimnieki rēķinājās ar 100 litriem bezakcīzes degvielas, bet gada vidū tā, lai arī atvieglo ikdienu tomēr sarūk par 30%. Īpaši būtiski tas ir piena sektora saimniecībām, kurām nepieciešamais minimālais degvielas daudzums ir 200 litri uz hektāru un kartupeļu audzētājiem tas ir aptuveni 130 litri/ha - šīm saimniecībām pat tie plānotie 100 l/ha ir par maz. Turklāt šogad laika apstākļi nelutina arī graudkopjus - pēdējo dienu spēcīgās lietus gāzes apgrūtina kulšanas darbus un tas veicina degvielas patēriņa pieaugumu. Mēs aicināsim valdību pārskatīt noteikto platību apjomu un nodrošināt visiem, kas pieteikušies iespēju iegādāties plānotos 100l/ha bezakcīzes degvielas, jo sistēma jau dod pozitīvu ietekmi uz attīstību," stāsta J.Lazdiņš.

Arī Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons atzīst: "Jaunā sistēma ir efektīva, jo tā ļauj laicīgi ieguldīt akcīzes nodokļa daļu citur, negaidot, kamēr tā tiek atmaksāta no valsts. Taču svarīgi, lai lauksaimnieki var rēķināties ar iepriekš plānoto apjomu - 100 litriem bezakcīzes degvielas uz hektāru. Pretējā gadījumā - ieviešam it kā no administratīvā viedokļa vienkāršotu sistēmu, taču gala rezultātā lauksaimnieki tāpat ir zaudētāji, raugoties no finansiālā viedokļa. Uzskatu, ka valdībai jādara maksimāli iespējamais, lai atbalstītu lauksaimniecisko ražošanu."

Zemnieku Saeima (ZSA)

x

Paroles atgadināšana