Viedokļi

Veterinārārste: "Jebkuras jaunas piena fermas izslaukumu var prognozēt un ietekmēt jau novietnes projekta izstrādes stadijā"

AgroPols
16.10.2013

Veterinārārste Vita Būde - Gaile, šovasar izvērtējot situāciju piensaimniecībās Latvijā, ir konstatējusi, ka 85% fermas atbilstoši projektu pasūtītāju, zemnieku, vēlmei tiek būvētas ar mērķi ietilpināt katrā mītnē pēc iespējas vairāk dzīvnieku. Vēlme ir cilvēciski izprotama, bet ne visos gadījumos atbilst labturības pamatprincipiem, līdz ar to negarantē iepriecinošu rezultātu - plānotā piena izslaukuma realizēšanos.

"Ir skumji secināt, ka 85% apskatīto jaunbūvēto vai rekonstruēto novietņu konstatētas dažāda rakstura kļūdas, kuras ļoti drīz liks "sevi manīt", pieprasot aizvien lielākus izdevumus dzīvnieku ārstēšanai un veselības atgūšanai, padarot piena ražošanu nerentablu. Govju ražība ir cieši saistīta ar pietiekamas platības atvēlēšanu katram dzīvniekam: ēšanai, atpūtai un kustībām, tāpēc topošās novietnes dzīvnieku izslaukumu var prognozēt un ietekmēt jau ēkas projekta izstrādes stadijā," zināšanās dalās veterinārārste Vita Būde - Gaile.

Speciāliste aicina zemniekus pirms celtniecības darbu uzsākšanas konsultēties arī ar dzīvnieku labturības speciālistiem, lai govīm būtu ne tikai jaunas novietnes, bet jaunā projekta realizācija saimniekam finansiāli atmaksātos.

Labturības speciālists, ņemot vērā dzīvnieku skaitu, plānoto turēšanas veidu, barības sagatavošanas un ēdināšanas paņēmienus, nodarbināto cilvēku skaitu un saimnieka finansiālos mērķus, var palīdzēt pareizi izplānot novietnē paredzēto zonu izvietojumu. Lai dzīvnieks neslimotu, ražotu savam vecumam un šķirnei atbilstošu piena daudzumu, ir svarīgi ne vien uzbūvēt jaunas ēkas, bet pasargāt dzīvnieku veselību un izmitināt apstākļos, kuri rosina ražot iespējami vairāk.

Vita Būde - Gaile ir lauksaimniecības dzīvnieku veselības speciāliste, kas "Saimnieciskā skatījuma" programmas ietvaros izvērtē fermas kā vienotas ekosistēmas potenciālu pēc Nīderlandē izstrādātas metodikas. Šī programma ietver sevī visaptverošu konsultatīvo darbu dzīvnieku ēdināšanas, veselības un labturības jautājumos, ar mērķi palielināt saimniecības ieņēmumus no piena lopkopības.

"Saimnieciskā skatījuma" audits nav obligāts Latvijas valsts noteikts pasākums piena fermu turētājiem, bet gan atbalsts tiem saimniekiem, kuri vēlas neatkarīgu, uz zināšanām un metodoloģiju balstītu savas fermas novērtējumu un ieteikumus govju labturības jautājumos, kurus fermas saimnieks tālāk var īstenot kopīgi ar veterinārārstu un citiem speciālistiem.


AgroPols

x

Paroles atgadināšana