Viedokļi

Lauksaimniecība: piena nozare. Lasījums 2016/03/30 Saeimas TSK-jā

Lauksaimniecība: piena nozare. Lasījums 2016/03/30 Saeimas TSK-jā

Andris Miglavs, AgroPols
30.03.2016

Šeit pievienotā bilžugrāmata par piensaimniecības nozares tēmu ir no Domnīcas CERTUS 2015.gada konkurētspējas ziņojuma lasījuma Saeimas Tautsaimniecības komisijā


Pievienotie dokumenti

Bilžugrāmata

Šeit pievienotā bilžugrāmata par piensaimniecības nozares tēmu ir no Domnīcas CERTUS 2015.gada konkurētspējas ziņojuma lasījuma Saeimas Tautsaimniecības komisijā

Pēc nozares raksturojuma un 2 galveno izvēles variantu analīzes, formulēts galvenais izaugsmes izaicinājums: “Spēja pārdot produktu citvalstu tirgos"

un no tā izrietošās piena ražotāju stratēģiskās izvēles
A. Produkta pārdošana 
• Strādāt individuāli un pārdot spotā
• Kooperēties un pašiem piedalīties tirgus veidošanā
B Industrija
• Attīstīt savu (kooperatīvu!!!)
• Paļauties uz “neatkarīgu” industriju
C Saimniecības efektivitāte
• Paļauties uz cenu pieaugumu tirgū 
• Mācīties un ieguldīt saimniecības kompleksā izaugsmē 

Un 3 rekomendācijas

(1)  eksportspēja un kooperācija

Mērķis - tuvināt piena iepirkuma cenas Latvijā vismaz ES vidējam 
līmenim:
Piena ražotāju kooperācijas attīstība efektīvas loģistikas, 
svaigpiena kvalitātes uzlabošanas un piena ražotāju tirgus 
spēka vairošanai – kooperatīvu konsolidācija un atvērtība
Ieguldījumu koncentrācija eksporta orientētajos uzņēmumos
Valsts investīciju atbalsts sniedzams tikai eksportspējīgas produkcijas ražošanas projektiem ar 
nozīmīgu potenciālo tirgus spēku, kuru biznesa plāni pieļauj vismaz 90% ES vidējās piena 
iepirkuma cenas izmaksu kvalitatīvas piena izejvielas piegādātājiem ar vismaz 200 tūkst. t piena pārstrāde gadā 

(2) Ienākumu apdrošināšana

Mērķis Mīkstināt īslaicīgo piena tirgus kritumu ietekmes dziļumu uz Latvijas piena nozari, līdz ar to saglabājot investoru un finanšu institūciju ieinteresētību nozares attīstības virzībā

Ienākumu apdrošināšanas sistēmas izveidošana pret dziļām īslaicīgām tirgus krīzēm. Šajā sistēmā apvienojami risinājumi, 
• ko piedāvā ES lauksaimniecības un lauku attīstības 
fonda iespējas, 
• ar privāti veidotu iemaksu sistēmu, kuru veidotu un 
vadītu 
• kādas privātas apdrošināšanas sabiedrības īpaši 
veidota produkta ietvaros 
• vai nozares pašas veidota pašpalīdzības sistēma; 
atbilstīgi pielāgojot tiesisko regulējumu

(3) pētniecība un attīstība, izglītība 

Mērķis Vairot zināšanas efektīvas piena nozares attīstības dalībniekiem – produktu attīstītājiem, saimniecību vadītājiem, darbiniekiem.
Produktu attīstības [un zināšanu pārneses] centru izveide piena pārstrādes industrijai eksportspējīgu produktu izveidei un to ieviešanai ražošanā
Profesionālās kvalifikācijas izaugsmes sistēmas stiprināšana jaunveidojamo un attīstāmo 
tirgorientēto piena ražošanas saimniecību nodrošināšanai ar ražošanas vadīšanas speciālistiem un kvalificētiem darbiniekiem

AgroPols

x

Paroles atgadināšana