Laidiens no arhīva:

Ražība

Par ciltsdarba speciālistu sagatavotību

Maija Brunovska, AgroPols
01.03.2004

Sertifikācija par ciltsdarba speciālistu pakalpojumiem tika iedibināta 1998. gada 6. oktobrī. Sertifikātus saņēma pārraugi, apsēklošanas tehniķi, dzīvnieku vērtēšanas eksperti un vaislas materiāla ievedēji, un tie tika izsniegti uz pieciem gadiem. Tagad sertifikātu darbība jāpagarina.
Sertifikāts dod tiesības speciālistiem veikt minētos pakalpojumus. Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 400 (pieņemti 2000. gada 21. novembrī) paredz, kādām darbībām sertifikāti nepieciešami, kā tos iegūt un kā pagarināt sertifikātu derīguma termiņu.
Sertifikātu, kas dod tiesības sniegt pakalpojumus lopu īpašnieku ganāmpulkos, var iegūt cilvēki, kuriem ir MK noteikumos norādītā izglītība un kuri nokārtojuši eksāmenu attiecīgajā sertificējamās darbības izglītības programmā. Savukārt tie, kuriem šīs izglītības nav, pēc attiecīga apmācības kursa beigšanas var veikt govju apsēklošanu, noņemt piena paraugus un noteikt piena daudzumu tikai savā ganāmpulkā. Cilvēkiem, kuri noņem piena paraugus un nosaka piena daudzumu, jānoslēdz līgums ar sertificētu pārraugu.
Apmācību kursus rīko konkursa kārtībā atlasītas iestādes, kuru tiesības strādāt šajā jomā apstiprinātas ar ZM rīkojumu. Tās, piemēram, ir LLKC Ozolniekos, ciltslietu un mākslīgās apsēklošana stacijas, dažas lauksaimniecības skolas.
Protams, pārraugam nav jāpārzina sēklošanas specifika, vaislas materiāla ievešanas un vērtēšanas eksperta specifika. Tāpat arī tiem, kas nodarbojas ar cūku selekciju, neprasa zirgu selekcijas jautājumus.
Kontroles funkcijas veic Ciltsdarba inspekcija. Kvalifikācijas paaugstināšanas kursos citu jautājumu starpā tiek analizētas pieļautās kļūdas, kā arī sniegta informācija par to, kas jādara, lai pagarinātu sertifikāta termiņu: vismaz pusei no šiem pieciem gadiem jābūt nostrādātiem attiecīgajā profesijā, un reizi piecos gados ir jāpaaugstina kvalifikācija.
Ja iepriekšminētie nosacījumi ir izpildīti, sertifikācijas komisijā vairs nav jāierodas personīgi. Ciltsdarba inspekcijā jānogādā izziņa par profesionālo darbību, ko izsniedz VCIDAC un attiecīgā šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija, piemēram, Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība, Cūku audzētāju asociācija u.c. Otru dokumentu, kam jāapliecina kvalifikācijas kursu pabeigšana, izsniedz iestāde, kas ir veikusi apmācību.
Ciltsdarba sertifikācijas komisiju vada ZM Lauksaimniecības nozaru un pārstrādes attīstības departamenta direktore Ziedone Bērziņa, tās sastāvā ir ZM, PVD, VCIDAC un Ciltsdarba valsts inspekcijas pārstāvji.
Sertificēto speciālistu darbība
Pašlaik Latvijā pārraudzības darbam ir sertificēta 741 persona. Tas ir daudz, īpaši piena pārraudzībā, ja rēķina uz pārraudzībā esošo dzīvnieku skaitu. Šī situācija izskaidrojama tādējādi, ka mūsu valstī ir daudz, plašās teritorijās sadrumstalotu mazo ganāmpulku. Lielākoties arī paši zemnieki, lopu īpašnieki, mācās kursos, lai iegūtu lauksaimnieka izglītības kvalifikāciju un pārrauga apliecību.
Jaunāko informāciju lopu īpašniekiem vajadzētu iegūt no attiecīgajām asociācijām, kuru biedri viņi ir. Labs iesākums bija Vidzemes un Preiļu pārraudzības biedrībās paveiktais. Dānijā redzējām, kā biedrības pašas kārto visus jautājumus, taču Latvijā vēl tā nenotiek.
Latvijā nav profesionālas organizācijas, kas rūpētos par pārraugiem. Ja vidēji viens cilvēks pārrauga, piemēram, tikai 30 govju, nevis dažus simtus, tad - kas gādās transportu, maksās algu? Ja visos rajonos būtu pārraudzības biedrības, kaut viena trijos rajonos, varbūt tad lopu īpašnieki tām ieskaitītu naudu, kas ļautu algot pārraugu.
Pārējo ciltsdarbā iesaistīto sertificēto pakalpojumu sniedzēju skaits ir šāds: 554 apsēklošanas tehniķi, 46 dzīvnieku vērtēšanas eksperti, 43 vaislas materiāla ievedēji. Turklāt 40 cilvēki ieguvuši divus - apsēklošanas tehniķa un pārrauga, 44 - pārrauga un dzīvnieku vērtēšanas eksperta sertifikātu.
Ciltsdarba inspekcija uzrauga ne tikai sertificēto personu darbu, bet nodrošina kontroli par ciltsdarba normatīvo aktu ievērošanu visās ar ciltsdarbu saistītajās darbības sfērās.
Inspekcijā uzklausīs ne tikai jūsu ierosinājumus, priekšlikumus un sūdzības, bet palīdzēs ikvienā ar dzīvnieku selekciju, ganāmpulku reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu saistītā jautājumā.

Inspektori reģionos
Lielrīgas reģions - Ikšķile, Peldu ielā 2, tālr./fakss 5055238; Rīga, Struktoru ielā 14; Aizkraukle, Rūpniecības ielā 9
Inspektore: Lilita Sams mob. 9412279, lilita.sams@lad.gov.lv
Zemgales reģions - Jelgava, Pasta ielā 37, tālr./fakss 3022714; Dobele, Liepājas šosejā 29; Bauska, Uzvaras ielā 1
Inspektore: Sarma Lagzdiņa mob. 6021162, sarma.lagzdina@jrp.lv
Viduslatvijas reģions - Jēkabpils, Bebru ielā 108, tālr./fakss 5231734; Madona, Saieta laukumā 4
Inspektore: Ina Sēle mob. 6312414, Ina.Sele@lad.gov.lv
Ziemeļkurzemes reģions - Talsi, K. Valdemāra ielā 21 a, tālr./fakss 3291903; Ventspils, Tirgus ielā 7; Tukums, Dienvidu ielā 6
Inspektore: Andra Ceple mob. 9148641, andra.ceple@lad.gov.lv
Dienvidkurzemes reģions - Saldus, Kuldīgas ielā 69, tālr./fakss 3822212; Liepāja, Graudu ielā 27; Kuldīga, Veckuldīga, Dārzniecības ielā 3
Inspektori: Aigars Kravkovs mob. 9195497, aigars.kravkovs@inbox.lv, Mārīte Mčedlišvili mob. 6481839, marite.ciltsdarbi@ sveiks.lv
Austrumlatgales reģions - Rēzekne, 18. novembra ielā 16, tālr./fakss 4625075; Ludza, Rūpniecības ieā 1
Inspektore: Irēna Strode mob. 6524717, irena.strode@lad.gov.lv
Dienvidlatgales reģions - Preiļi, A. Paulāna ielā 3a, tālr./fakss 5381167; Daugavpils, Kraujās; Krāslava, Skolas ielā 7
Inspektores: Ilga Bernāne mob. 5962912, ilga.bernane@lad.gov.lv, Irēna Strode mob. 6524717, irena.strode@lad.gov.lv
Ziemeļaustrumu reģions - Gulbene, Ābeļu ielā 2, Alūksne; Rūpniecības ielā 7a, tālr./fakss 4322057; Balvi, Brīvības ielā 46a
Inspektores: Ligita Pilandere mob. 6457931, ligita.pilandere@lad.gov.lv, Valentīna Sniedze mob. 6527202, valentina.sniedze@lad. gov.lv
Ziemeļvidzemes reģions - Valmiera, Mūrmuižas ielā 18; Cēsis, Bērzaunes ielā 5, tālr. 4122429, Limbaži, Jūras ielā 58, tālr./fakss 4021262, Valka, Kalnamuižas ielā 6
Inspektores: Harita Eglīte mob. 9177309, 6358023, harita.eglite@lad.gov.lv, Valentīna Sniedze mob. 6527202, valentina.sniedze@ lad.gov.lv, Ligita Pilandere mob. 6457931, ligita.pilandere@lad.gov.lv

Maija Brunovska
AgroPols

x

Paroles atgadināšana