Labās ziņas

LAD uzsāk valsts papildu atbalsta izmaksu piena ražotājiem

Simona Saule, Lauku atbalsta dienests (LAD)
16.06.2016

LAD ceturtdien, 16.jūnijā, uzsāk izmaksāt Valsts papildu atbalstu piena ražotājiem, tā kopējā summa ir 6 197 000 euro.

Atbalstu piešķir piena ražotājiem, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu līdz 2016. gada 10. jūnijam ir reģistrēti vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā.

Atbalstu maksā par piena daudzumu tonnās, kas piegādāts pircējam laikposmā no 2015.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 30.aprīlim, ja piena ražotājam pēc stāvokļa 2016.gada 1.maijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu ir reģistrētas slaucamas govis vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem. Atbalsta likme ir 14.05 euro par tonnu.

Atbalsta piešķiršana tiek veikta saskaņā ar 2016.gada 24.maija Ministru Kabineta noteikumiem Nr.324 "Valsts papildu atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem".

Lauku atbalsta dienests (LAD)

x

Paroles atgadināšana