Labās ziņas

Līdz šā gada 1. oktobrim ir iespēja pieteikt pretendentus apbalvošanai ar Zivju fonda atzinības rakstu

LR Zemkopības ministrija (ZM)
29.08.2016

Zemkopības ministrija vēlas informēt, ka, tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad ir iespēja, izmantojot Zivju fonda atzinības rakstu "Par ieguldījumu Latvijas zivju resursu saglabāšanā un zivsaimniecības nozares attīstībā" (turpmāk – Zivju fonda atzinības raksts), izteikt pateicību cilvēkiem, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu sekojošās jomās:

  • zivju resursu pavairošanā un atražošanā;
  • zivju resursu aizsardzībā;
  • zivsaimniecības zinātniski pētnieciskajā darbā;
  • sabiedrības izglītošanā un informācijas atspoguļošanā plašsaziņas līdzekļos, popularizējot saudzīgu un ilgtspējīgu zivju resursu izmantošanu un zivsaimniecības nozari kopumā.

Zivju fonda atzinības raksts tiek pasniegts kopā ar balvu, kuras vērtība nepārsniedz 500euro.

Zemkopības ministrija līdz š.g. 1. oktobrim gaida ierosinājumus par tām personām, kuras būtu pelnījušas Zivju fonda atzinības rakstu saņemšanu. Rakstveida ierosinājumi par personas apbalvošanu ar atzinības rakstu iesniedzami Zivju fonda padomes sekretariātā (Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departaments, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981).

Ierosinājumā par apbalvošanu ar atzinības rakstu norādāmas šādas ziņas:

  • pretendenta vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, amats vai nodarbošanās, kā arī zinātniskais grāds un apbalvojumi, ja tādi ir;
  • dzīves apraksts (Curriculum vitae);
  • vispusīgs to nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvot konkrēto personu;
  • ierosinājuma iesniedzēja (vai iesniedzēju) vārds, uzvārds un, ja iesniedzējs ir juridiska persona, arī ieņemamais amats.

Ierosinājumam var pievienot citu personu atsauksmes par apbalvošanai ieteikto personu.

Sīkākas informācijas saņemšanai par ierosinājumu iesniegšanu lūdzu sazināties ar Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvi Jāni Ābeli (tālr. 67027823; e-pasts: janis.abele@zm.gov.lv )

Zivju fonda Atzinības raksta nolikums

Zivju fonda atzinības raksts ir nodibināts ar Zemkopības ministrijas 2012.gada 7.maija rīkojumu Nr.90.

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana