Raksti&pētījumi&stāsti

BIOR pētnieki izveidojuši zivju migrācijas šķēršļu datubāzi

BIOR, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts
22.02.2024

Datubāzē ir apkopota pamata informācija, kas nepieciešama zivju migrācijas iespēju atjaunošanas projektu plānošanai un projektu pieteikumu sagatavošanai. Tajā norādīts, kādu zivju migrācijas pasākumu īstenošanu katrā no datubāzē iekļautajiem šķēršļiem uzskatām par lietderīgu, prognozējamās attiecīgā pasākuma īstenošanas izmaksas, sagaidāmais ieguvums zivju resursiem, iespējamie ierobežojumi risinājuma īstenošanai u.c. potenciāli noderīga informācija.

Datubāze paredzēta kā palīgs ikvienam, kas vēlas praktiski darboties zivju migrācijas iespēju uzlabošanai – migrācijas šķēršļu īpašniekiem un lietotājiem, pašvaldībām, valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un jebkuram citam. Datubāzē iekļauti 70 zivju migrācijas šķēršļi, taču projekta īstenošanas laikā gūtā pieredze un iestrādes ļauj novērtēto un datubāzē iekļauto šķēršļu daudzumu salīdzinoši vienkārši palielināt.

Datu bāze izstrādāta Latvijas vides aizsardzība fonda finansētā projekta  “Zivju migrācijas nodrošināšanas pasākumu plānošanai nepieciešamas datubāzes izveidošana” (Reģ. Nr. 1-08/61/2022) ietvaros.

BIOR, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts

x

Paroles atgadināšana