Briseles koridoros lemj par mums

Materiāli saskarē ar pārtiku un to radītie riski veselībai: vajadzīgi stingrāki ES drošības noteikumus

Signe Znotiņa-Znota, Eiropas Parlaments
07.10.2016

Eiropas līmeņa drošības noteikumi būtu jāpiemēro plašākam to materiālu klāstam, kas saskaras ar pārtiku (piemēram, pārtikas iepakojumam, virtuves piederumiem un traukiem), nekā tas ir pašlaik - tā ceturtdien pieņemtajā rezolūcijā prasa Eiropas Parlamenta deputāti. Viņi atgādina, ka tikai daži no šiem materiāliem, piemēram, plastmasa un keramika ir pilnībā pārbaudīti attiecībā uz to nekaitīgumu cilvēka veselībai. Citi materiāli, piemēram, lakas un pārklājumi, tintes un līmes vēl ir pilnībā jāpārbauda.

"Tas ir veids, kā mēs varam nodrošināt, ka materiāli, kas ir tiešā saskarē ar mūsu pārtiku, ir droši. Pašreizējais regulējums pieļauj 17 dažādu materiālu izmantošanu, taču šobrīd tikai četri no tiem ir saskaņoti ES līmenī. Attiecībā uz pārējiem materiāliem - tas ir atkarīgs no dalībvalstīm," teica EP ziņotāja Christel Schaldemose (S&D, Dānija). Viņas ziņojums tika apstiprināts ar 559 balsīm par, 31 pret un 26 atturoties.

"Saskaņotu noteikumu trūkums rada problēmas patērētājiem, uzņēmumiem un iestādēm. Realitātē tas nozīmē, ka vienotais tirgus nav vienotais tirgus: dažās valstīs ir noteikti augsti standarti, citās - zemi. No dažādiem pētījumiem mēs zinām, kas tieši tas, kas ir iepakojumā, izraisa veselības problēmas. Tādēļ Eiropas Savienībai vajadzētu pārskatīt spēkā esošos tiesību aktus. Izpratnei par pārtikas nekaitīgumu vajadzētu būt vienādai visā ES," viņa piebilda.

Ķimikālijas no materiāliem, kas saskaras ar pārtiku, var apdraudēt cilvēka veselību vai mainīt pārtikas produktu ķīmisko sastāvu.

Šobrīd ES tiesību akti piemēro īpašas drošības pārbaudes tikai četriem no 17 materiāliem, kas tiek izmantoti saskarē ar pārtiku: plastmasai, keramikai, reģenerētai celulozes plēvei un "aktīvo un viedo materiālu" izstrādājumiem.

Tāpēc EP deputāti prasa Eiropas Komisiju steidzami izstrādāt īpašus Eiropas līmeņa noteikumus papīram un kartonam, lakām un pārklājumiem, metāliem un sakausējumiem, apdrukas tintēm un līmēm.

Piezīme redaktoriem:

Saskaņā ar EP Izpētes dienesta veiktu pētījumu, vairākas vielas materiālos, kas nonāk saskarē ar pārtiku, nav pārbaudītas, īpaši attiecībā uz ietekmi uz pārtikas produktu.

Kā norāda izpētes dienests, visas iesaistītās puses ir vienisprātis, ka vienotu noteikumu trūkums kaitē sabiedrības veselībai, vides aizsardzībai un stabilam iekšējam tirgum.

Saites:

• Pieņemtais teksts (2016/2814(RSP)) būs pieejams te (meklēt pēc 06.10.2016.)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

• EP Pētījums par materiāliem, kas saskaras ar pārtikas produktiem

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581411/EPRS_STU(2016)581411_EN.pdf

• Ziņotāja Christel Schaldemose (S&D, Dānija)

http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/37312/CHRISTEL_SCHALDEMOSE_home.html

• Procedūras fails

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2259%28INI%29&l=en

• Debašu videoieraksts (meklēt pēc 05.10.2016)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

• EbS+ (05.10.2016)

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=10/05/2016

• Audiovizuāliem materiālo profesionāļiem

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

Eiropas Parlaments

x

Paroles atgadināšana