Briseles koridoros lemj par mums

EK atbalsta Latvijas ierosinājumu par ĀCM riska zonu pārveidošanu

Rūta Rudzīte, LR Zemkopības ministrija (ZM)
10.11.2016

Latvijas Zemkopības ministrijas pārstāvji Eiropas Komisijas Dzīvnieku veselības un labturības pastāvīgajā komitejā (SCPAFF) 2016. gada 7. novembrī ziņoja, ka Latvijā atsevišķos pagastos pēdējā gada laikā nav novēroti Āfrikas cūku mēra uzliesmojumi mājas cūkām. Tādēļ sanāksmes laikā no Eiropas Savienības dalībvalstu ekspertu puses vienbalsīgi tika atbalstīts Eiropas Komisijas sagatavotais dokuments, kas paredz grozījumus Komisijas Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikumā par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem pret Āfrikas cūku mēri atsevišķās dalībvalstīs. 

Pēc dokumenta par grozījumiem publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī Eiropas Komisijas Lēmuma normas Latvijā tiks pārņemtas ar nacionālo normatīvo aktu – Ministru kabineta noteikumiem. 

Saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmuma projektā noteikto un pēc Ministru kabineta noteikumu pieņemšanas valdībā tiks atcelti ierobežojumi atsevišķos III* riska zonas apgabalos un šie apgabali tiks pārveidoti par II riska zonas apgabaliem. Galvenie ieguvumi pēc Eiropas Komisijas lēmuma projekta pārņemšanas nacionālajā tiesību sistēmā būs tie, ka turpmāk no atsevišķiem riska zonas apgabaliem, kas pašlaik ir iekļauti III riska zonas teritorijā, varēs ar vieglākiem nosacījumiem pārvietot dzīvus cūku sugas dzīvniekus un no šiem dzīvniekiem iegūtus pārtikas produktus un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, kā arī dzīvnieku produktus. 

Piezīme: * Pēc cūku mēra uzliesmojuma Latvijā noteiktā karantīnas teritorija zonām:

  • III riska zona tiek noteikta pēc cūku mēra gadījumu konstatēšanas mājas cūku novietnēs un savvaļas cūku populācijā;
  • II riska zona tiek noteikta pēc cūku mēra gadījumu konstatēšanas tikai savvaļas cūku populācijā;
  • I riska zona tiek noteikta kā aizsardzības zona ap III vai II riska zonu.
  • LR Zemkopības ministrija (ZM)

    x

    Paroles atgadināšana