Politikas jaunumi

Zemkopības ministrija aicina lauksaimniekus aktīvi piedalīties aptaujā par nozaru prioritātēm un atbalsta pasākumiem 2014-2020. gadam

Viktorija Kalniņa, LR Zemkopības ministrija (ZM)
15.12.2011

Zemkopības ministrija aicina visus lauksaimniekus aktīvi piedalīties aptaujā par lauksaimniecības un lauku attīstības turpmāko nākotni. Tas nepieciešams, jo tuvojoties nākamajam plānošanas periodam (2014-2020. gadam), Zemkopības ministrija (ZM) ir uzsākusi konsultācijas ar partneriem par aktualitātēm nozarēs un nepieciešamo rīcību turpmākai nozaru attīstībai, tālab ir sagatavota aptaujas anketa viedokļu apzināšanai par attīstības politiku, situācijas novērtējumu nozarēs un atbalsta aktivitātēm šajā periodā. Aptaujas gaitā plānots apzināt viedokli par prioritātēm un atbalsta pasākumiem, kas būtu aktuāli nākamajam plānošanas periodam ZM partneru un nozarē iesaistīto skatījumā.

„Lai Zemkopības ministrija kvalitatīvi sagatavotu savus priekšlikumus par lauku turpmāko nākotni, par kuru būs diskusijas ar nozaru pārstāvošām organizācijām, pašvaldībām, vides organizācijām, citām ministrijām un Eiropas Komisiju, mūs ļoti interesē sabiedrības viedoklis par to, kādus mērķus uzstādīt un ar kādiem līdzekļiem tos sasniegt”, uzsver zemkopības ministre Laimdota Straujuma.

Aptauja paredzēta viedokļu apzināšanai lauku attīstības, lauksaimniecības, mežu un zivsaimniecības jomās institūciju, sabiedrisko organizāciju un uzņēmēju līmenī. Aptaujā iegūtie viedokļi tiks apkopoti un turpmākai diskusijai izmantoti tikai apkopotā veidā. Savukārt nozaru sabiedrisko organizāciju viedoklis tiks publiskots ar mērķi iepazīstināt plašāku interesentu loku ar organizāciju viedokli.

Aptaujas anketu līdz šā gada 23. decembrim ir iespēja aizpildīt „Lauku tīkls” mājas lapā http://www.laukutikls.lv un „Zivsaimniecības sadarbības tīkls” mājas lapā http://www.laukutikls.lv/zivsaimnieciba. Tāpat anketa ir pieejama ZM mājas lapā www.zm.gov.lv, aizpildītu to var nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: Janis.Snaksis@zm.gov.lv vai iesniegt ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamentā (2106. telpā) līdz šā gada 23. decembrim.

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana