Politikas jaunumi

ES 15 000 eiro atbalsta dalīšanā 225 mazās saimniecības palikušas "aiz borta"

Ingrīda Mičāne, Nacionālā informācijas aģentūra LETA
16.10.2015

Par šā gada jauninājumu atbalsta sistēmā lauksaimniekiem - 15 000 eiro vienreizēju piešķīrumu mazajām saimniecībām - bijusi ļoti liela interese, tādēļ pieprasījums par vairāk nekā četriem miljoniem eiro pārsniedzis piešķirto finansējumu un 225 saimniecības saņēmušas atteikumus, liecina Lauku atbalsta dienesta provizoriskā aplēses.

Pirmajā kārtā, kad saimniecības varēja pieteikties uz 15 000 eiro atbalstu kopumā 1390 projektu realizācijai, pieteikti 1615 projekti. Bija pieejami 20 851 400 eiro, savukārt iesniegto pieteikumu finansiālais apjoms bija 24 225 000 eiro, līdz ar to visu projektu realizācijai pietrūka 3 373 600 eiro.

Vienīgās reģionālās pārvaldes, kur naudas pietika visiem pieteiktajiem projektiem, ir Lielrīga un Zemgale. Lielrīgas pārvaldē uz 129 projektiem pieteicās 114 saimniecības, savukārt Zemgalē uz 99 projektiem pieteicās 79 saimniecības.

Visvairāk pieteikumu - 311 - tika iesniegti Dienvidlatgales reģionālajā pārvaldē, kam seko Ziemeļvidzemes un Dienvidkurzemes pārvaldes ar attiecīgi 259 un 179 pieteikumiem. Tā kā šajos reģionos pieprasītais finansējums tika pārsniegts, LAD nācies atteikt attiecīgi 54, 69 un deviņām saimniecībām.

Tāpat atteikti 24 projekti Austrumlatgales, 33 - Viduslatvijas, 14 - Ziemeļaustrumu, 58 - Ziemeļkurzemes pārvaldē.

Nākamā pieteikšanās kārta tiks izsludināta 2016.gadā.

Kā ziņots, 5.oktobrī bija pēdējā diena, kad LAD pieņēma projektus pasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības", kura laikā mazās saimniecības, kuru gada apgrozījums svārstās 2000-15 000 eiro robežās, var pieteikties uz 15 000 eiro vienreizēju atbalstu.

Pretendentu interese par atbalstu bija tik liela, ka Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra filiāles tika pārslogotas un projektus saskaņošanai vairs nepieņēma, zemnieku konsultācijām nosūtot uz citām, attālākām, filiālēm.

Lai saņemtu atbalstu, pretendentam sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju jāsagatavo projekta iesniegums, kas ietver darbības plānu divus līdz četrus kalendāra gadus ilgam laika posmam.

Tāpat kopējā īpašumā esošās vai nomātās apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība nevar pārsniegt 50 hektāru, kā arī jābūt iegūtai augstākajai vai vidējai profesionālajai lauksaimniecības izglītībai vai arī apgūtām lauksaimniecības pamatzināšanām vismaz 160 stundu apjomā.

Atbalsta apmērs viena darbības plāna īstenošanai ir 15 000 eiro, kas tiek izmaksāts divās daļās atbilstoši darbības plānam - pirmais maksājums 80% apmērā no kopējā atbalsta, galīgais maksājums - 20% apmērā.

Pieejamais publiskais finansējums pirmajā kārtā ir kopumā 20 851 400 eiro. LAD Austrumlatgales pārvaldei iedalīti 2 296 066 eiro, Dienvidkurzemes - 2 554 394 eiro, Dienvidlatgales - 3 852 606 eiro, Lielrīgas - 1 936 304 eiro, Viduslatvijas - 2 077 349 eiro, Zemgales - 1 485 965 eiro, Ziemeļaustrumu - 2 314 360 eiro, Ziemeļkurzemes - 1 482 469 eiro, Ziemeļvidzemes - 2 851 887 eiro.

Ieviešot minēto atbalstu, mazajām lauku saimniecībām tiks dota iespēja veikt ilgtermiņa ieguldījumus - jaunā vai lietotā lauksaimniecības tehnikā, ilggadīgo stādījumu ierīkošanā, vaislas lauksaimniecības dzīvniekos, ražošanas ēku būvniecībā un citos, kas saistīti ar produktīvas ražošanas attīstību un dalības tirgū nodrošināšanu.

Kopējais atbalsta pretendentu skaits visā 2014.-2020.gada programmēšanas periodā varētu aptvert 2370 personu.

2015.gadā izsludināta viena pieteikšanās kārta, bet visā plānošanas periodā paredzētas trīs kārtas. Projektu pilnībā finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (EFLA).

Kā iepriekš norādīja Zemkopības ministrija, 56,5% jeb 46 000 Latvijas saimniecību ražo produkciju tikai pašpatēriņam un lielākā daļa no šīm saimniecībām ir mazās saimniecības ar apgrozījumu līdz 4000 eiro. Produkciju tirgum ražo tikai 37 400 saimniecību, un arī no tām 9200 realizē tikai līdz 25% no saražotās produkcijas.

Ingrīda Mičāne
Nacionālā informācijas aģentūra LETA

x

Paroles atgadināšana