Politikas jaunumi

Spriež par līdzsvarotu lauku attīstību Eiropā

AgroPols
05.11.2015

Lauku attīstības entuziasti, profesionāļi un lauku iedzīvotāji no 4. līdz 6.novembrim pulcējas Austrijā, lai risinātu lauku kopienām aktuālos jautājumus Eiropā.

Otrais Lauku kopienu parlaments, kas notiek Šērdingā (Schärding) Austrijā ir kulminācija un noslēgums gadu ilgām kampaņām, kas norisinājās 40 EIropas valstīs, lai noskaidrotu, ko lauku cilvēki domā par saviem dzīves apstākļiem. Kampaņu mērķis bija spēcināt lauku kopienu balsi, nodrošināt, ka lauku iedzīvotāju intereses ir atpoguļotas nacionāla un Eiropas līmeņa politikā, un popularizēt sastarpēju atbalstu un sadarbību kopienas ietvaros.

Trīs dienu ilgajā Parlamentā pulcējās 250 dalībnieki no 40 valstīm, debatējot par nozīmīgākajiem jautājumiem, kas tika izvirzīti kampaņu ietvaros, izveidojot Eiropas Lauku manifestu, kas kalpos kā dokuments politkas jautājumu risināšanai un rīcībai nākamajos divos gados.

Eiropas Lauku Parlamentā tiek pārrunātas šādas tēmas:

• Aktuāli jautājumi par ekonomikas dažādošanu lauku teritorijās, labu darbavietu trūkumu, iedzīvotāju skaitu samazināšanos, īpaši jauniešiem, pārceļoties prom no lauku teritorijām, pakalpojumu pieejamības samazinšānos, senioru ierobežotās iespējas lauku teritorijās, nabadzības un sociālās atstumtības problēmas sociālajām riska grupām un etniskajām minoritātēm;

• Tiesības uz vienādu dzīves kvalitāti lauku un pilsētu iedzīvotājiem, kā arī vienlīdzīgām līdzdalības iespējām politiskajos procesos;

• Vīzija nākotnei par dinamiskām, iekļaujošām un ilgtspējīgām lauku kopienām ar atbalstu ekonomikas dažādošanai laukos un ar efektīvu ainavu un kultūras mantojuma pārvaldību.

Lauku Parlaments pieprasa jaunu, inovatīvu partnerību starp lauku iedzīvotājiem un valdībām, lai apturētu spirāli samazināšanās daudzās lauku teritorijās; lai dotu iespēju jauniešiem atrast labu dzīvi laukos; cīnīties pret nabadzību un atstumtību; un veidot pozitīvu nākotni miljoniem mazo un ģimenes saimniecību un lauku uzņēmumu.

Eiropas Lauku parlamenta kampaņu Latvijā organizēja biedrība "Latvijas Lauku forums". Nozīmīgākais pasākums kampaņas ietvaros bija Otrais Latvijas Lauku kopienu parlaments, kas notika š.g. jūnijā Līgatnē. Latvijas Lauku kopienu parlamenta ietvaros tika izstrādāta rezolūcija, kas ietver plānotās rīcības tuvākajiem diviem gadiem, un apliecina, ka Latvijas lauki un mazpilsētas ir neatņemama Latvijas daļa un sniedz būtisku ietekmi mūsu valsts un visas ES attīstībai, stabilitātei un ilgtspējai.

"Latvijas Lauku foruma’" izpilddirektore A. Seļicka: "Mēs esam priecīgi par iespēju iesaistīties šajā Eiropas līmeņa kampaņā, pārstāvot Latvijas lauku iedzīvotāju intereses, lai veicinātu ilgtspējīgu reģionu attīstību. Mūsu Latvijas delegācijai ir vienreizēja iespēja satikt lauku attīstības entuziastus vairākiem desmitiem valstu. Esam pārliecināti, ka mums izdosies virzīt diskusijas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, kas aktuāli arī Latvijas lauku teritorijai, un ka uzzināsim par daudzām iespējām un sadzirdēsim jaunas idejas".

Diskusijas iespējams vērot tiešsaistē.

Papildu informācija:

1.Eiropas Lauku parlamentu iniciējuši trīs Eiropas līmeņa tīkli – Eiropas Lauku kopienu asociācija (European Rural Community Alliance (ERCA)), Partnerība Lauku Eiropai (PREPARE Partnership for Rural Europe) un Eiropas LEADER asociācija lauku attīstībai (European LEADER Association for Rural Development (ELARD)). Šo organizāciju biedri ir Eiropas Savienibas, Rietumu Balkānu un Melnās jūras valstīs.

2.Eiropas Lauku parlamenta kampaņas patrons ir Eiropas padomes ģenerālsekretārs Torbjorns Jaglands (Thorbjørn Jagland). Kampaņa ir līdzfinansēta Eiropas Komisijas programmas "Eiropa Pilsoņiem" ietvaros.

3.Eiropas Lauku parlaments notiks nelielā skaistā pilsētā Šērdingā (Schärding) Austrijas ziemeļos. Uzņēmējorganizēcija ir Sauvalda- Pramtala (Sauwald-Pramtal) vietējā rīcības grupa un Šērdingas pilsētas dome. Parlamentu organizē "Projects4" ar Austrijas valdības un Austrijas Ziemeļu reģiona atbalstu.

4.Eiropas Lauku parlamentā tiks pārstāvētas gandrīz visas Eiropas Savienības valstis, kā arī Albānija, Armēnija, Bosnija un Hercogovina, Meķedonija, Kosova, Islande, Norvēģija, Serbija,Trucija un Ukraina.

6.Vairāk informācijas par Eiropas Lauku parlamentu: www.europeanruralparliament.com , vairāk informācijas par Latvijas Lauku kopienu parlamentu: http://www.laukuforums.lv/rezol363cija.html

Informāciju sagatavoja Anita Seļicka, Latvijas Lauku foruma izpilddirektore.


AgroPols

x

Paroles atgadināšana