Politikas jaunumi

Latvijas eksperti dalās pieredzē lauksaimniecības jomā ar Uzbekistānas pārstāvjiem

LR Ārlietu ministrija (ĀM)
14.04.2016

13.aprīlī Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Eduards Stiprais tikās ar Uzbekistānas lauksaimniecības augstskolu un pētniecības institūtu pārstāvjiem, kas ieradušies Latvijā ar ASV Attīstības aģentūras atbalstu, lai gūtu pieredzi zemkopības un lauksaimniecības reformu jomā, kā arī apgūtu zināšanas mācību procesa pilnveidošanā savās institūcijās.

Sarunas gaitā valsts sekretāra vietnieks norādīja, ka viena no Latvijas attīstības sadarbības politikas prioritātēm ir Centrālāzijas reģiona stabila un ilgtspējīga attīstība. Lai sniegtu atbalstu šīm valstīm, Latvija ir gatava dalīties ar uzkrāto pieredzi un ekspertīzi tādās jomās kā laba pārvaldība, likuma varas stiprināšana, ekonomiskā un lauksaimniecības attīstība, videi draudzīgo tehnoloģiju ieviešana un izglītība. Arī šogad Uzbekistāna ir viena no Centrālāzijas reģiona prioritārajām valstīm attīstības sadarbībā.

Tāpat tika izteikts gandarījums, ka līdz šim Uzbekistāna un arī starptautiskie donori ir augstu novērtējuši līdzšinējo produktīvo sadarbību ar Latviju lauksaimniecības nozares attīstībā. Iesaistītās puses arī turpmāk vēlas veidot ilglaicīgu partnerību reformu īstenošanā, jo īpaši lauksaimniecības produkcijas kvalitātes uzlabošanas, standartizācijas un sertifikācijas jomā.

Latvijas ekspertiem iesaistoties plašākos citu starptautisko donoru projektos, partnervalstīm ne tikai tiek sniegts atbalsts reformu īstenošanā un veicināta attīstības palīdzības efektivitāte un ietekme prioritārajā valstīs, bet vienlaikus tiek sniegts ieguldījums visu sadarbības partneru savstarpējo attiecību stiprināšanā.

Kā norādīja Uzbekistānas pārstāvji, lauksaimniecības nozares attīstība Uzbekistānā ir viena no valsts prioritātēm. Lauksaimniecības produkcijas kvalitātes uzlabošanai tiek pievērsta īpaša uzmanību, uzskatot šo jomu kā perspektīvu Uzbekistānas eksportspējas palielināšanā. Lai sasniegtu ilgtspējīgus rezultātus, tiek piesaistīta plaša palīdzība no starptautiskajām finanšu un citu valstu attīstības sadarbības organizācijām. Latvijas pieredze un ekspertīze sadarbībā ar Uzbekistānu tiek augstu vērtēta.

Tikšanās piedalījās Uzbekistānas Zemkopības un ūdens resursu, Taškentas Valsts Lauksaimniecības, Samarkandas un Andidžonas lauksaimniecības, vīna un dārzeņu pētniecības institūta, kā arī ASV Attīstības aģentūras (USAID), Latvijas Lauksaimniecības universitātes un uzņēmuma "Latvijas dārzeņi" pārstāvji.

Vizītes laikā no 10.aprīļa līdz 15.aprīlim Uzbekistānas pārstāvji tiksies arī ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Zemkopības ministrijas, biedrības "Zemnieku saeima", kā arī lauksaimniecības produktu uzņēmumu pārstāvjiem un ekspertiem.

Vizīte Latvijā ir daļa no plašāka ASV projekta lauksaimniecības nozares attīstībā un eksportspējas veicināšanā un tiek nodrošināta ar ASV Attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

LR Ārlietu ministrija (ĀM)

x

Paroles atgadināšana