Politikas jaunumi

LAD gandarīts: platību maksājumiem elektroniski saņemti 59 585 iesniegumi

Kristīne Ilgaža, Lauku atbalsta dienests (LAD)
25.05.2016

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 23.maijam Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) saņēmis 59 585 iesniegumus platību maksājumiem.

Pagājušajā gadā no 63 000 klientu, kas pieteicās platību maksājumu saņemšanai, aptuveni 36 000 pieteicās papīra formā. Šobrīd papīra formā pieteikušies maksājumiem ir 200 klientu. Izvērtējot pieteikšanās gaitu, LAD ir gandarīts par lauksaimnieku aktivitāti un pozitīvo attieksmi, iesniedzot pieteikumus elektroniski.

Lai nodrošinātu pieteikšanos elektroniski, LAD ieguldīja lielu papildu darbu. Liela bija lauksaimnieku interese par LAD organizētajām vairāk nekā 300 klātienes konsultācijām dažādās vietās Latvijā, kuru laikā ikviens klients varēja pats vai ar LAD speciālistu atbalstu iesniegt pieteikumu. Marta mēnesī lauksaimnieki aktīvi apmeklēja LAD organizētās mācības. LAD pieteikumu iesniegšanas laikā sadarbojās arī ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, kas arī palīdzēja klientiem.

Kā atzīst LAD direktore Anna Vītola-Helviga: "Pieņemot lēmumu, ka platību maksājumiem turpmāk jāpiesakās elektroniski, kā savu galveno uzdevumu izvirzījām atbalsta sniegšanu mūsu klientiem. Sapratām, ka ieguvums lauksaimniekiem, iesniedzot pieteikumus EPS, būs lielāks nekā darbs, kas jāiegulda, lai tas varētu notikt. Organizējām daudzveidīgus pasākumus, apņēmīgi palīdzējām ikvienam zemniekam, kuram nebija pieejams dators un internets vai trūka nepieciešamo datorprasmju. Šo atbalstu sniegsim arī nākamgad! Vēlreiz gribu uzsvērt, ka, piesakoties maksājumiem elektroniski, ir iespēja saņemt maksājumus ātrāk, kā arī kļūdas ir iespējams novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties no sankcijām. Ar patiesu prieku tagad secinu, ka esam spējuši šo izaicinājumu - pieteikties maksājumiem elektroniski - visi kopā īstenot! Tas nebūtu bijis iespējams arī bez lauksaimnieku atsaucības un sapratnes!"

LAD atgādina, ka platību maksājumiem vēl var pieteikties līdz 15.jūnijam (ieskaitot), bet šajā gadījumā atbalstu samazina 1% apmērā par katru nokavēto darbadienu. Iesniegumi, kas iesniegti pēc 15.jūnija un vēlāk, tiks noraidīti (izņemot gadījumus, ja iesniegumu līdz 2016.gada 15.jūnijam nebija iespējams iesniegt ārkārtas apstākļu dēļ).

Lauku atbalsta dienests (LAD)

x

Paroles atgadināšana