Politikas jaunumi

LAD uzsācis izmaksāt vienotā platības maksājuma avansus

Lauku atbalsta dienests (LAD)
20.10.2016

LAD ir uzsācis izmaksāt Vienotā platības maksājuma (VPM) avansu 70 % apmērā no kopējās provizoriskās maksājuma likmes – 61 eiro/ha, līdz ar to šobrīd lauksaimnieki saņem 42,7 eiro par hektāru.

Šis gads bija īpašs ar to, ka pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai notika elektroniski. Tā kā Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā kļūdas bija iespējams novērst jau atbalsta iesnieguma iesniegšanas brīdī, tas ļāva lauksaimniekiem izvairīties no sankcijām, kā arī palielinājies to lauksaimnieku skaits, kas platību maksājumu avansus saņems jau oktobrī. Oktobra mēnesī LAD plāno izmaksāt avansus 70 % klientu.

LAD, analizējot Vienotos iesniegumus, ir konstatējis vairākus interesantus faktus. Vidējais pieteikuma iesniedzēju vecums ir 56 gadi. Vislielākais pieteikumu skaits ir no 57 gadus veciem pretendentiem – saņemti 1443 pieteikumi. Vecākajam šā gada pieteicējam 96 gadi, bet jaunākais klients ir 18 gadus vecs. Ja vērtē platību apmēru, tad lielākā vienā pieteikumā pieteiktā platība no juridiskas personas ir 5620,23 ha, bet no fiziskas personas - 600,13 ha.

Lauku atbalsta dienests (LAD)

x

Paroles atgadināšana