Citi raksta

ZM: jāatbalsta ieguldījumi akvakultūras attīstībā

AgroPols
17.07.2009

Lai stimulētu ekonomisko aktivitāti, Zemkopības ministrija (ZM) atbalstīs visus Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzfinansētajā atbalsta pasākumā „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” 2. kārtā iesniegtos projektu iesniegumus, kas atbilst Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumiem.

Izvērtējot iesniegto projektu iesniegumus, secināts, ka 2. kārtā iesniegts ievērojami vairāk projektu nekā tiem atvēlētais publiskais finansējums. Proti: akvakultūras sektora pārstāvji pieprasījuši 2,5 reizes lielāku publisko finansējumu nekā šai kārtai atvēlētais publiskais finansējums (2 milj. latu).

Papildu finanšu līdzekļu novirzīšana akvakultūras attīstībai vienlaikus nozīmē iespējamu Rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadam iekļauto uzsvaru maiņu.

Nepieciešamības gadījumā papildu finanšu līdzekļus ZM plāno rast no EZF 4. prioritārā virziena, kas vērsts uz sociālekonomiskās ietekmes seku novēršanu zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās.

Situācijā, kad liela ir interese par ieguldījumiem ekonomisko aktivitāti stimulējošās darbībās, ZM uzskata, ka jārod iespējas vispirms atbalstīt tos projektus, kas orientēti uz zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbības saglabāšanu un attīstīšanu.
Avots: ZM informācija

AgroPols

x

Paroles atgadināšana