Citi raksta

Vairāk nekā 1/3 Vācijas piena pārstrādes uzņēmumu dzīvesspēja- nedroša

Agnese Krieviņa, AgroPols
27.08.2009

Saskaņā ar biznesa konsultāciju grupas MSG (Munich Strategy Group) veikto pētījumu, aptuveni 1/3 Vācijas piena pārstrādes uzņēmumu stāvoklis vērtējams kā nedrošs. Pētījumā aplūkota 80 Vācijas piena pārstrādes uzņēmumu rentabilitāte un stratēģiskā plānošana. (Pavisam šo uzņēmumu ir nedaudz vairāk kā 100.)

Kā viena no vājākajām vērtēta kooperatīvu sagatavotība cīņai par izdzīvošanu un strukturālajām pārmaiņām, ar ko jāsastopas nozarei. Salīdzinot gan ar vidējiem, gan lieliem privātajiem piena pārstrādes uzņēmumiem, to rentabilitāte ir zem vidējā līmeņa. Iemesls tam tiek minēts kooperatīvu vēlme nodrošināt saviem biedriemiespējami augstāku cenu par piegādāto pienu, kas bieži notiek uz kapitāla veidošanas rēķina. Tādējādi 10 rentabilitātes ziņā labāko Vācijas piena pārstrādes uzņēmumu skaitā pētījumā nav ierindota neviena kooperatīvu pienotava.

Vairāk nekā 30% analizēto uzņēmumu peļņa pirms nodokļu un procentu nomaksas veidoja mazāk kā 1% no apgrozījuma. Vidējais līmenis šim rādītājam bija 1,7%, ar minimālo vērtību 0,9%, bet maksimālo - 2,7%.

Pētījuma autori arī norāda, ka piena pārstrādes uzņēmumi (ar peļņu zem 1% no apgrozījuma) lielā mērā atkarīgi no cenu svārstībām, individuāliem lieliem klientiem un politiskajiem lēmumiem. Šie uzņēmumi šobrīd cenšas izdzīvot uz izmaksu ietaupījuma rēķina un rezervēm, kas uzkrātas iepriekšējos gados, atliekot ieguldījumus.

Konsultanti iesaka uzņēmumiem koncentrēties to galvenajām kompetences jomām un nišas produktiem, starptautiskajam tirgum (palielinot eksportu), kā arī sava produktu portfeļa optimizācijai, jo katrs no 10 rentabilitātes ziņā labākajiem uzņēmumiem ir izmantojis vismaz vienu no šīm stratēģijām.

Tāpat konsultanti norāda, ka situācija piena un sviesta tirgos ir sarežģīta, tāpēc no šiem produktiem atkarīgie uzņēmumi tiks iesaistīti cenu karos un to peļņas maržas samazināsies. Tiek prognozēts, ka vislielākās perspektīvas - plašo inovācijas iespēju dēļ - saistās ar jogurtu un desertiem.

Lai arī Vācijas piena pārstrādes uzņēmumi ir mazāki, salīdzinot ar dažām citām Eiropas valstīm, tomēr pētījuma autori apgalvo, ka lielums nenosaka visu, jo 10 rentabilitātes ziņā labāko uzņēmumu vidū ir 6 vidēja lieluma uzņēmumi. MSG norāda, ka ar pareizu stratēģiju pat vidēji uzņēmumi, kas darbojas nišas tirgos, strukturālo krīzi var veiksmīgi pārdzīvot.

Avots: “Agra Europe”, Nr. 2375, 21.08.2009.

Agnese Krieviņa
AgroPols

x

Paroles atgadināšana