Citi raksta

Saeima konceptuāli atbalsta 0,1% nodokļa piemērošanu dzīvojamai platībai

Emīlija Kozule, Leta-Nozare
08.11.2009

Saeima konceptuāli atbalsta 0,1% nodokļa piemērošanu dzīvojamai platībai(Fragments) Saeima ceturtdien, 5.nov., atzina par steidzamiem un konceptuāli atbalstīja pirmajā lasījumā grozījumus likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", kas paredz, ka dzīvojamā platība tiks aplikta ar 0,1% nodokli no īpašuma kadastrālās vērtības.

Finanšu ministrijas sagatavotie grozījumi likumā paredz ar 2010.gadu paplašināt ar nodokli apliekamo objektu loku un iekļaut tajā dzīvojamās mājas, kā arī inženiertehniskās būves, kuras kopš 2007.gada vairs nebija nodokļa objekts.

Ar nodokļa palielinājumiem nākamā gada pašvaldību budžetos papildus tiek plānoti 29,7 miljoni latu. Tikpat lieli papildu ieņēmumi tiek plānoti arī 2011. un 2012.gadā.

Likumprojekts paredz, ka ar 2010.gadu nodokļa objektu loks tiks paplašināts ar dzīvojamām mājām, piemērojot samazinātu nodokļa likmi 0,1% no kadastrālās vērtības, lai neradītu nesamērīgu nodokļa pieaugumu iedzīvotājiem.

Piemērojot 0,1% likmi, nodokļa pieaugums Rīgā par vidējas kadastrālās vērtības 75 kvadrātmetru dzīvokli varētu būt 28 lati gadā, bet Ludzas novadā par tādas pašas platības dzīvokli būs jāmaksā minimālais nodokļa maksājums - pieci lati gadā, jo aprēķinātais nodoklis būs 1,25 lati.

Savukārt par vidējas kadastrālās vērtības 150 kvadrātmetru dzīvojamo māju Rīgā nodokļa pieaugums varētu būt 40 lati, bet Ludzas novadā arī par šādu māju nodokļa apmērs nepārsniegs noteikto minimālo nodokļa maksājumu pieci lati gadā.

Likuma grozījumi pašreizējiem nodokļa objektiem - zemei un saimnieciskā darbībā izmantojamām ēkām, kā arī inženiertehniskajām būvēm - nosaka likmi 1,5% no to kadastrālās vērtības, saglabājot 25% nodokļa pieauguma ierobežojumu pašreiz esošajiem nodokļa objektiem līdz 2010.gada beigām.

Leta-Nozare

x

Paroles atgadināšana