Citi raksta

Šogad eksportu veicinās, nodrošinot konkurētspēju, sniedzot atbalsta instrumentus un nodrošinot līgumtiesisko bāzi

Raivis Spalvēns, Leta-Nozare
23.03.2010

Šogad Ekonomikas ministrija (EM) Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas plānā paredzējusi trīs galvenos rīcības virzienus - eksporta konkurētspējas veicināšana, atbalsta instrumenti un līgumtiesiskais nodrošinājums.

EM plānā teikts, ka eksporta iespēju paplašināšana ir galvenais turpmāko periodu ekonomiskās izaugsmes un atveseļošanās stimuls, tāpēc izšķirošā nozīme ir eksporta nozaru konkurētspējai ārējos tirgos. Līdz ar to atšķirībā no iepriekšējo periodu plānošanas dokumentiem šis plāns ietver pasākumus, kas orientēti uz komersantu eksporta konkurētspējas celšanu, atbalstot jaunu produktu izstrādi un ieviešanu tirgū, augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, darbaspēka kvalifikācijas paaugstināšanu, transporta infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu u.c.

Lai pastiprinātu ekonomiskās aktivitātes fokusu uz segmentiem, kur nav pietiekamas privātā sektora iesaistes, plāns paredz konkrētu finanšu instrumentu pieejamības nodrošināšanu gan rūpniecības, gan lauksaimniecības preču ražotājiem.

Tāpat paredzēts paplašināt līgumtiesisko bāzi ar Latvijai nozīmīgiem ekonomiskās sadarbības partneriem ārpus Eiropas Savienības, tādējādi radot labvēlīgās nosacījumus eksporta attīstībai.

Plānā noteikto uzdevumu īstenošana ir paredzēta atbildīgajām institūcijām iedalīto 2010. gada valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Plānā norādītais un nepieciešamais finansējums pasākumu īstenošanai 2011. gadā ir provizorisks un tiks izskatīts un apstiprināts 2011. gada valsts budžeta plānošanas procesa ietvaros.

Plāna pasākumu īstenošanas uzraudzību veiks EM un līdz 2011. gada 15. februārim iesniegs Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plāna izpildi 2010. gadā.

Raivis Spalvēns
Leta-Nozare

x

Paroles atgadināšana