Kooperācija

LLKA izglītos kooperatīvu vadītājus par efektīvu lauksaimniecības uzņēmumu vadīšanu

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)
27.08.2015

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) aicina pieteikties interesentus uz divu dienu praktiskajām apmācībām "Resursu plānošanas mērķu dimensija un uzņēmuma stratēģiskā attīstības vadība" lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību (LPKS) vadītājiem un citiem vadības līmeņa darbiniekiem. Iegūtās zināšanas sniegs plašāku skatījumu uz uzņēmuma izvirzīto mērķu efektīvu sasniegšanu un neefektīvu mērķu apzināšanu.

Apmācības notiek Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma "Arodapmācības un informācijas pasākumi" aktivitātes "Arodapmācības" apakšaktivitātes "Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana" ietvaros. Projekta mērķis ir izglītot lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvu vadītājus, valdes locekļus un to vadības līmeņa darbiniekus par uzņēmuma īstermiņa un ilgtermiņa resursu (darba, finanšu, laika) pareizu plānošanu uzņēmuma stratēģiskai attīstībai lauku teritorijā.

Š.g. 3.septembrī un 4.septembrī sadarbībā ar SIA FORCEO ekspertu Andri Balodi notiks praktiskās apmācības - seminārs "Resursu plānošanas mērķu dimensija un uzņēmuma stratēģiskā attīstības vadība". Kā atzīmē semināra lektors A.Balodis, uzņēmējdarbība lauku teritorijās nav vienkāršs un ātrs peļņas gūšanas veids. Uzņēmējiem un vadītājiem, kuri darbojas lauksaimniecībā, ir jāpieņem tālredzīgi lēmumi, kuru pareizību varēs pārbaudīt labākajā gadījumā pēc sezonas beigām. No otras puses, ir arī jāspēj reaģēt ātri, jo lauku uzņēmējs dzīvo nepastāvīgā vidē - bieži mainās normatīvais regulējums, atbalsta instrumenti, politiskā un tirgus situācija. Veiksmīgi ir tie, kas spēj ātri pielāgoties un mainīties, tādēļ šādos apstākļos īpaša nozīme ir prasmēm plānot uzņēmuma darbību - noteikt mērķus kopumā un katram uzņēmuma darbiniekam atsevišķi.

Pieteikšanās mācībām līdz š.g. 1.septembrim pie LLKA projektu vadītājas Sanitas Putniņas, rakstot e-pastu uz sanita.putnina@llka.lv vai zvanot pa tālr. 25445450. Apmācību norises vieta - Zemkopības ministrija, 315.kab., Republikas laukums 2, Rīga.

Semināra ietvaros dalībnieki izmantos mērķošanas metodiku, kas ir aprobēta praktiskajās stratēģiskās plānošanas sesijās dažādās biznesa un publiskā sektora organizācijās. Apmācību ietvaros notiks daudz praktisko darbu. Dalībnieki secīgi izies visas mērķošanas fāzes, tāpēc tiek ieteikts apmācībās piedalīties 3-4 dalībniekiem no viena uzņēmuma, un strādāt pie sava uzņēmuma stratēģijas, mērķiem un uzdevumiem. Šādā veidā apmācību rezultāts varēs tikt izmantots praktiski pēc apmācību pabeigšanas.

Papildus informācija - LLKA sabiedrisko attiecību konsultante Sabīne Puķe, sabine.puke@llka.lv, +371 29145958

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

x

Paroles atgadināšana