Kooperācija

Vācu bioenerģijas jomas pārstāvji aicina sadarboties

AgroPols
29.09.2016

No š. g. 10.oktobra līdz 12.oktobrim atjaunojamās enerģijas nozares uzņēmējiem ir iespēja personīgi iepazīties un atbildēt uz sešu vācu bioenerģijas nozares uzņēmumu sadarbības piedāvājumiem. Ar mērķi veicināt sadarbību uzņēmēju starpā, 10.oktobrī un 11.oktobrī tiks organizētas individuālās uzņēmēju tikšanās un 12.oktobrī Rīgā notiks starptautisks uzņēmēju forums & konference.

Projekts Latvijā tiek īstenots ar Vācijas Ekonomikas un Tehnoloģiju ministrijas atbalstu. Tā mērķis ir veicināt sadarbību uzņēmēju starpā, apmainoties ar informāciju un daloties pieredzē; vērst uzmanību uz virkni sadarbības iespējām, kas var uzlabot esošo situāciju nozarē, gan optimizējot jau uzstādītās ražošanas iekārtas, gan arī, paaugstinot ražošanas procesu efektivitāti; informēt par jauniem sadarbības modeļiem un projektiem, savedot kopā pilsētu un pašvaldību pārstāvjus ar potenciālo investoru siltumapgādes jomā; rosināt interesi par ilgtspējīgu zaļās enerģijas ražošanu; dot pozitīvu ieguldījumu atjaunojamo energoresursu izmantošanas un koģenerācijas attīstībai Latvijā.

Delegācijas sastāvā ir uzņēmums 2G Energietechnik GmbH, kas nodarbojas ar biogāzes, poligonu gāzes un dabasgāzes koģenerācijas staciju ražošanu, nodrošina iekārtu montāžu, apkopi un servisa pakalpojumus, kā arī piedāvā iekārtu īri. Braucienā piedalās arī uzņēmums Danpower GmbH, kas darbojas siltumapgādes jomā, apgādā pilsētas ar siltumenerģiju, elektrību un nodrošina centralizētu gaisa dzesēšanu. Uzņēmums ierodas Latvijā ar piedāvājumu realizēt siltumapgādes projektus.

Trešais vācu delegācijas dalībnieks ir uzņēmums EnviTec Service GmbH & Co. KG, kas nodarbojas ar biogāzes iekārtu apkopi, servisu un tehnoloģisko procesu pārraudzību. Uzņēmums plāno piedāvāt Latvijas tirgū bioloģisko un tehnisko servisu. Kā ceturtais minams, Euro-P Kleindienst GmbH. Uzņēmums nodarbojas ar šķidro kūtsmēslu pārstrādes un notekūdeņu dūņu apstrādes iekārtu, rūpniecisko un lauksaimniecības sūkņu un separatoru, kā arī cauruļvadu sistēmu izstrādi un ražošanu.

Piektais dalībnieks ir inženieru konsultāciju birojs INNOVAS GbR, kas specializējies biogāzes un biodegvielas ražošanas, kā arī biomasas koģenerācijas projektu plānošanā, izstrādē un vadībā. Uzņēmums konsultē bioenerģijas ražošanas procesu optimizācijas un ražošanas iekārtu efektivitātes paaugstināšanas jautājumos. Uzņēmēju delegācijas noslēdzošais pārstāvis ir WVT Breiding GmbH. Uzņēmums ir specializējies koģenerācijas staciju un biogāzes iekārtu dilstošo detaļu optimizēšanā, aizstājot tās ar rezerves detaļām no čuguna un pagarinot iekārtu ekspluatācijas laiku.

Vācu uzņēmēji interesējas par iespējām tikties ar uzņēmumiem Latvijā, kas nodarbojas ar enerģētikas projektu attīstīšanu, inženiertehnisko plānošanu un projektēšanu, notekūdeņu bioloģisko attīrīšanu, ar biogāzes ražotājiem, mazo un vidējo pilsētu pašvaldībām, siltumapgādes uzņēmumiem, koksnes biomasas ražotājiem, lauksaimniecības uzņēmumiem, koģenerācijas staciju operatoriem, apkures iekārtu ražotājiem, iekārtu servisa un apkopes pakalpojumu sniedzējiem, lauksaimniecības sūkņu, separatoru, fermu aprīkojuma tirgotājiem. Ierodoties Latvijā, uzņēmumi vēlas atrast ilgtermiņa sadarbības partnerus projektu realizācijai, produktu un servisa pakalpojumu nodrošināšanai Baltijas valstīs.

Trešdien, 12.oktobrī projekta noslēdzošajā dienā Rīgā viesnīcas Radisson Blu Latvija konferenču telpā Beta 2, no plkst. 09:30 līdz 16:00 notiks starptautisks uzņēmēju forums & konference „Enerģija no biomasas un bioloģiskajiem atkritumiem”, kurā uzstāsies eksperti no Vācijas un Latvijas, akcentējot sasniegto un perspektīvas ilgtspējīgas bioenerģijas nozares attīstībai. Eksperti iztirzās virkni nozares problēmas, vēršot klātesošo uzmanību uz iespējamiem risinājumiem, tiks vērtēta pieredze un zināšanas, demonstrētas tehnoloģiskās priekšrocības. Konferencē piedalīsies eksperti no Vācijas un Latvijas, projekta dalībnieki no Vācijas, pašvaldību un to saistīto uzņēmumu pārstāvji, uzņēmēji, profesionāļi un eksperti no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas.

Lai vienotos par tikšanos ar vācu uzņēmumiem, pieteiktos dalībai konferencē lūgums, sazināties ar Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameru.

Informāciju sagatavoja Vineta Šķērīte, Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera (AHK).

AgroPols

x

Paroles atgadināšana