Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija (LBLA)

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija (LBLA)

Vadītāji:Gustavs Norkārklis
Amats: valdes priekšsēdētājs
Tel.: 29495888
e-pasts: gustavs@inbox.lv
 Līga Logina-Kaļčenko
Amats: izpilddirektore
Tel.: 28676596, 67027546
 Dzidra Kreišmane
Amats: valdes locekle
Tel.: 63005629; 29431756
e-pasts: dzidra.kreismane@llu.lv
Reģistrācijas adrese:Reģistrācijas Nr. 40008010242
Adrese: Republikas laukums 2-501, Rīga, LV-1010
Banka: SEB banka
Konts: LV35UNLA0050019843123
Biroja adrese:Republikas laukums 2-501, Rīga, LV-1010
Biroja e-pasts:ekoprodukti@ekoprodukti.lv; info@ekoprodukti.lv
Kontaktpersonas:Ieva Liepniece
Amats: Sabiedriskās attiecības/projektu vadība

x

Paroles atgadināšana