Latvijas Jauno Zemnieku klubs (JZK), biedrība

Latvijas Jauno Zemnieku klubs (JZK), biedrība

http://www.jzk.lv
Latvijas Jauno zemnieku klubs (JZK) ir brīvprātīga jauniešu sabiedriska nevalstiska organizācija, kurā apvienojas jaunie zemnieki, viņu ģimenes locekļi, lauku jaunatne un interesenti, vecumā no 16 līdz .... gadiem.
Latvijas Jauno Zemnieku klubs savu darbību uzsācis 1991. gada 4. aprīlī. Praktiski JZK ir dibināts vienlaicīgi ar Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu, un kluba attīstība ir cieši saistīta ar valsts atjaunotni, ar tā laika notiekošajām pārmaiņām laukos, ar pārmaiņām pašos cilvēkos.

Vadītāji:Māris Šņickovskis
Amats: valdes priekšsēdētājs
 Andrejs Jeršovs
Amats: valdes loceklis

x

Paroles atgadināšana