Latvijas Kazkopības biedrība

Latvijas Kazkopības biedrība

Darbības mērķi: izstrādāt vienotu darbības programmu kazkopībā, kas balstīta uz Latvijas Republikas valstiskajām interesēm un koordinēt tās izpildīšanu; attīstīt sadarbību starp valsts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām - biedrībām un nodibinājumiem, uzņēmumiem un citām reģistrētām institūcijām Latvijā un ārvalstīs; apvienot Latvijas kazaudzētājus, lauksaimniecības biedrības un nozaru asociācijas biedrus, veicināt alternatīvu nodarbošanās veidu attīstību laukos kopīgai lauku attīstības un lauksaimniecības produkcijas ražotāju interešu pārstāvniecībai.

x

Paroles atgadināšana