Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija

12558

Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija

www.ltrta.lv
Darbības ideja: Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju interešu aizstāvēšana;lauksaimniecības materiāli tehniskā nodrošinājuma un servisa pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latvijas Republikā; savu biedru pārstāvība sarunās visās institūcijās un organizācijās, kurās tiek skartas viņu intereses.

Vadītāji:Guntis Tīģeris
Amats: valdes priekšsēdētājs
 Normunds Žunna
Amats: Izpilddirektors

x

Paroles atgadināšana