Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) ir 1985. gadā dibināta sabiedriska organizācija.

Biedrības  misija ir saglabāt daudzveidīgu un dzīvotspējīgu Latvijas savvaļas putnu faunu. LOB apvieno ap 600 biedru – dažādu profesiju un vecumu cilvēku –, kurus vieno interese par putniem, to izpēti un aizsardzību. LOB darbu vada padome deviņu kopsapulces ievēlētu biedru sastāvā. Ikdienas darbu veic biedrības valde un darbinieki. Biedrības naudas līdzekļus veido projektu īstenošanai piesaistītais finansējums, privātpersonu un organizāciju ziedojumi, kā arī biedru naudas.

Kopš 1994. gada biedrība Latvijā pārstāv starptautisko putnu aizsardzības organizāciju savienību BirdLife International un kopš 2001. gada ir pilntiesīgs BirdLife partneris.

LOB veic savvaļas putnu izpētes un saglabāšanas, kā arī biedru un plašākas sabiedrības izglītošanas projektus un pasākumus, izdod žurnālu “Putni dabā”, sadarbojas ar valsts un sabiedriskām dabas aizsardzības organizācijām.

Vadītāji:Viesturs Ķerus
Amats: valdes priekšsēdētājs
 Dr.biol. Otars Opermanis
Amats: prezidents

x

Paroles atgadināšana