Vides un veselības saime, biedrība

Vides un veselības saime, biedrība

Vides Veselības saimē ir apvienojušās zemnieku saimniecības, vai piemājas saimniecības, kas apvieno bioloģisko lauksaimniecību un apkārtējās vides resursu saglabāšanu ar veselību nostiprinošu pakalpojumu sniegšanu un veselīgam uzturam svarīgu produktu ražošanu.
Vides Veselības saimē iesaistīto zemnieku kopēja vēlme ir mainīt un uzlabot sabiedrības attieksmi pret veselīgu un videi draudzīgu dzīves veidu, veicināt biologisko pārtikas produktu daudzveidības un pieejamības palielināšanu, nodrošināt ar atbilstošu informāciju un iespējām pilsētu un lauku iedzīvotājus visā Latvijā.
Tās ir saimniecības, kas apvienojot eko-agrovides saimniekošanas principus ar veselības un vides izglītojošā tūrisma darbu, top par apmācību un demonstrāciju saimniecībām vides un veselības jomā. Visas saimniecības ir arī daudzveidīgas bioloģiskās produkcijas ražotājas- šeit tiek audzēti graudi, dārzeņi, ārstniecības augi, slaukts piens un kopti gaļas lopi.
Vietējiem lauku iedzīvotājiem tie centri, kur tiek organizēti semināri, kur var saņemt informāciju par Latvijā pieejamiem veselības pakalpojumiem un gūt uzskatāmu piemēru kā saimniekot videi draudzīgi, ienesīgi un dzīvot veselīgi.
Saimniecību viesiem un ekskursiju grupām šeit ir pieejami veselību veicinoši pakalpojumi- zāļu pirtis, tēju kūres, veselības takas, meditācijas stundas ,veselības vingrošana un vēl daudz kas cits. Uztura sagatavošanā tiek lietota bioloģiski audzētā pārtika un saimnieki ir zinoši par veselīga uztura principiem un metodēm.
Līdztekus veselībai, dabas aizsardzība un tās saudzējoša izmantošana, radot dažādas interaktīvas vides izglītības iespējas savās saimniecībās, piesaista daudzus interesentus.
Parādīt dabas brīnumus un mācīt tos saudzēt, veiksmīgi saimniekot videi draudzīgi, pierādot to arī citiem-to mēs cenšamies darīt savās saimniecībās, to mēs piedāvājām lielākām un mazākām ekskursiju grupām un apmeklētājiem.

Vadītāji:Jānis Vaivars
Amats: valdes priekšsēdētājs

x

Paroles atgadināšana