Latvijas Meža nozaru arodu biedrība, arodbiedrība

1141

Latvijas Meža nozaru arodu biedrība, arodbiedrība

http://www.lbas.lv/lbas_str_daliborg_lmna.php
Latvijas Meža nozaru arodu biedrība (LMNA) ir brīvprātīga, neatkarīga, demokrātiska, sabiedriska organizācija, kas darbojas, ievērojot Latvijas Republikas Satversmi, likumus un savus statūtus. Biedrība apvieno mežsaimniecības, mežizstrādes, kokrūpniecības, papīra un celulozes ražošanas nozarēs strādājošos arodbiedrības biedrus.

Vadītāji:Juris Spāre
Amats: priekšsēdētājs

x

Paroles atgadināšana