Labās ziņas

Labs jaunums: vieglāk reģistrēt uzņēmumu PVD

Ilze Meistere, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD)
23.02.2010

Lielākajai daļai uzņēmumu, kas vēlēsies uzsākt darbu pārtikas apritē, nebūs nepieciešama Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pirms reģistrācijas pārbaude. Pirms darbības uzsākšanas PVD pārbaudīs tikai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu ražošanas un vairumtirdzniecības uzņēmumus, kuriem, lai tos piereģistrētu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir jāiziet atzīšanas process.

Līdz šim, lai pārliecinātos, ka uzņēmums atbilst normatīvo aktu prasībām un neapdraud patērētāju veselību, PVD veica visu pārtikas uzņēmumu pirms reģistrācijas pārbaudi. Tas vienam uzņēmumam izmaksāja aptuveni 20 latus un pagarināja uzņēmuma reģistrācijas laiku, savukārt PVD pārliecinājās, vai uzņēmums ir gatavs strādāt, neapdraudot patērētāju veselību.

Lai atvieglotu uzņēmumu reģistrācijas procesu, turpmāk PVD uzņēmumus reģistrēs piecu darba dienu laikā kopš iesnieguma saņemšanas brīža, neveicot to pirms reģistrācijas pārbaudi un pārbaudē dosies vien pēc tam, kad uzņēmums jau būs uzsācis darbu. Pirms reģistrācijas pārbaudi PVD veiks tad, ja uzņēmums pats to vēlēsies.

"Uzņēmējam pirms reģistrēšanās PVD ir kritiski jāparaugās uz savu uzņēmumu un tikai tad, ja viņš ir drošs, ka ar savu darbību neapdraudēs patērētāju veselību, jānāk uz PVD reģistrēties. Jaunā pārtikas uzņēmumu reģistrācijas kārtība uzņēmējiem ļauj ekonomēt gan laiku, gan naudu, taču tai pat laikā tā uzliek lielāku atbildību", saka PVD ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs Māris Balodis.

Pēc uzņēmuma reģistrācijas, tas tiek iekļauts PVD uzņēmumu reģistrā un turpmāk ir PVD uzraudzībā.

Kā informējām iepriekš, 2009. gadā pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu skaits palielinājies par 5%, tādējādi 2010. gada sākumā Latvijā darbojās 28 841 uzņēmums, kas nodarbojas ar pārtikas ražošanu, izplatīšanu un sabiedrisko ēdināšanu.

Neskatoties uz to, ka pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu skaits pagājušajā gadā ir audzis, PVD pārbaužu skaits ir samazinājies par 15%. Tas saistīts ar to, ka PVD ir optimizējis darbu un, veidojot inspekciju plānu, izvērtē katra konkrētā uzņēmuma ražošanas apjomus, riska faktorus, iepriekšējo inspekciju rezultātus un iedzīvotāju sūdzības. Ņemot vērā šos parametrus, katrai uzņēmumu grupai ir noteikts minimālais pārbaužu biežums gadā. To skaits svārstās no vienas reizes ceturksnī līdz vienai reizei divos gados.

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD)

x

Paroles atgadināšana