Labās ziņas

Laba ziņa lauksaimniekiem: Saeima atbrīvo no akcīzes nodokļa lauksaimniecībā izmantojamo dīzeļdegvielu

Ilze Vabole, AgroPols
23.04.2010

No 2010. gada 1. jūlija sāks darboties jauna sistēma, kas paredz, ka kalendārais gads tiks aizstāts ar saimniecisko gadu, kas ilgst no kārtējā gada 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam, kur vienā saimnieciskajā gadā rēķina 100 litru dīzeļdegvielas par katru pretendenta atbalstam deklarēto hektāru. Šo sistēmu administrēs Lauku atbalsta dienests.


Laba ziņa lauksaimniekiem: Saeima atbrīvo no akcīzes nodokļa lauksaimniecībā izmantojamo dīzeļdegvielu

22. aprīlī Saeimas galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli" lauksaimniekiem paredz vairākus svarīgus atvieglojumus dīzeļdegvielas iegādei, informēja Zemkopības ministrijas (ZM) Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Solveiga Lazovska.

Šā gada pirmajā pusgadā Valsts ieņēmumu dienests lauksaimniekiem atmaksās akcīzes nodokli par 50 vai arī mazāk litriem iegādātās dīzeļdegvielas par katru īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantotās zemes hektāru.

„Dīzeļdegvielu lauksaimnieki var iegādāties arī mazākā apjomā, nav obligāts nosacījums iegādāties 50 litrus uz hektāru. Arī šajā gadījumā akcīzes nodoklis tiks atmaksāts,” skaidro ZM valsts sekretāre Dace Lucaua.

Saskaņā ar Likumu par akcīzes nodokli vienā kalendāra gadā rēķina 100 litrus, ar nosacījumu, ka pirmajā pusgadā ne vairāk kā 50 litrus, dīzeļdegvielas (gāzeļļas) un dīzeļdegvielas (gāzeļļas), kurai saskaņā ar šā likuma nosacījumiem ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela par katru īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantotās zemes hektāru.

Līdz 2010. gada 30. jūnijam darbojas līdzšinējā akcīzes nodokļa atmaksas sistēma. Lai gan vienā kalendāra gadā apmaksai rēķina 100 litrus dīzeļdegvielas uz hektāra, taču darbojas nosacījums, ka pirmajā pusgadā atmaksā akcīzes nodokli par ne vairāk kā 50 litriem dīzeļdegvielas par katru īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantotās zemes hektāru. Akcīzes nodokļa atmaksu administrē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Lai pilnībā nodrošinātu akcīzes nodokļa atmaksu par 1. pusgadā iegādāto dīzeļdegvielu, tad par dīzeļdegvielu, kas 2010. gadā iegādāta līdz 30. jūnijam un par kuru veikta arī samaksa kārtējā gadā, līdz 2010. gada 15. jūlijam jāiesniedz pieprasījums par nodokļa atmaksu. Valsts ieņēmumu dienests veiks šo akcīzes nodokļa atmaksu līdz 2010. gada 15. augustam. 

Savukārt no 2010. gada 1. jūlija sāks darboties jauna sistēma, kas paredz, ka kalendārais gads tiks aizstāts ar saimniecisko gadu, kas ilgst no kārtējā gada 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam, kur vienā saimnieciskajā gadā rēķina 100 litru dīzeļdegvielas par katru pretendenta atbalstam deklarēto hektāru. Šo sistēmu administrēs Lauku atbalsta dienests.

Grozījumi likumā ļaus lauksaimniekiem no 1. jūlija iegādāties dīzeļdegvielu bez akcīzes nodokļa. ZM pārziņā esošais Lauku atbalsta dienests (LAD) piešķirs pretendentiem dīzeļdegvielas limitu un ievadīs informāciju par pretendentam piešķirto limitu vienotajā datubāzē, kas pieejama LAD, Valsts ieņēmumu dienestam, akcīzes preču noliktavām, degvielas vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem.

Kā uzsver ZM, pieņemtie grozījumi lauksaimniekiem nozīmē ne tikai naudas ietaupījumu, bet arī krietni atvieglotu administratīvo slogu, jo vairs nebūs jākrāj samaksu un darījumu apliecinošie dokumenti par dīzeļdegvielas iegādi. Turklāt būs iespējams dīzeļdegvielu iegādāties gan degvielas mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības vietās, gan no akcīzes preču noliktavām pēc lauksaimnieka izvēles, kā arī būs iespējams iegādāties nelielu dīzeļdegvielas daudzumu.

ZM norāda, ka grozījumi likumā ir pozitīva ziņa ne tikai lauksaimniekiem, jo jaunie noteikumi ļaus attīstīties arī lauku degvielas uzpildes mazo staciju tīklam, nodrošinot gan papildus nodokļu nomaksu valstij, gan darba vietas lauku iedzīvotājiem.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana