Labās ziņas

Latvijas neatkarības 20. gadadienai veltītais svinīgais pasākums un medaļas "Par centību" pasniegšana


06.05.2010, 14:00, Zemkopības ministrijā, Republikas laukumā 2, 2.stāva zālē, pulksten 14.00.

Šā gada 6. maijā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ar Zemkopības ministrijas (ZM) augstāko atzinības novērtējumu - medaļu „Par centību” - apbalvos 14 labākos nozares pārstāvjus – lauksaimniekus, speciālistus, zinātniekus, uzņēmējus, mācībspēkus un valsts pārvaldes darbiniekus. Tas notiks Latvijas neatkarības 20. gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā Zemkopības ministrijā.

Medaļa „Par centību” tiks pasniegta vairākiem ZM padotības iestāžu darbiniekiem. To saņems Lauku atbalsta dienesta (LAD) speciālisti - Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs Jānis Brengulis, Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Eiropas Savienības (ES) Tiešo maksājumu daļas vadītāja Leontīne Laduse un Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja Regīna Sīle.

Savukārt no Valsts meža dienesta (VMD) medaļu saņems Ziemeļvidzemes virsmežniecības Jumaras mežniecības mežziņa vietniece Dace Ķikāne, bet no Valsts aģentūras „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” apbalvos Tehniskās uzraudzības nodaļas vecāko inspektoru Maigoni Jēgeru.

Nozīmīgo apbalvojumu piešķir arī mācībspēkiem – šoreiz to saņems Latvijas lauksaimniecības universitātes (LLU) Meža fakultātes Meža izmantošanas katedras vadītājs Dr.sc.ing. Ziedonis Sarmulis.

Šogad medaļu „Par centību” saņems arī uzņēmēji - a/s „Aldaris” valdes priekšsēdētāja Ināra Šure un a/s „Rīgas piena kombināts” līdzīpašnieks Ivars Strautiņš. Apbalvos arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Lauku attīstības biroju speciālistus - medaļas saņems Austrumvidzemes Lauku attīstības biroja lauku attīstības speciāliste Vilhelmīne Gargurne un Lejasdaugavas Lauku attīstības biroja vadītāja Regīna Grīnblate.

Atzinīgi novērtēti arī citi speciālisti. Medaļu „Par centību” saņems arī Zemkopības ministrijas Budžeta un finanšu departamenta direktors Jānis Šnore, Zemgales reģiona Valsts Lauku tīkla speciāliste Raimonda Ribikauska, Valsts augu aizsardzības dienesta Sēklu kontroles departamenta direktore Velta Evelone, kā arī bijušais Daugavpils rajona padomes Lauksaimniecības departamenta vadītājs Vladislavs Rozovs.

Tiks pasniegti arī Zemkopības ministrijas Atzinības raksti, kurus saņems LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedras lektors Mg.sc.ing. Laimonis Kūliņš, Latvijas zivrūpnieku savienības prezidents Didzis Šmits, Valsts SIA „Meliorprojekts” hidrotehnisko būvju grupas vadītājs Jānis Puriņš, Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Agroķīmisko pētījumu centrs” direktore Regīna Timbare, kā arī Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācijas valdes priekšsēdētājs, LLU Zirgkopības mācību centra „Mušķi” direktors, Asociētais profesors Guntis Rozītis.

Atzinības rakstus pasniegs arī vairākiem lauksaimniekiem. Šoreiz tos saņems Balvu novada Tilžas pārvaldes vadītājs, z/s „Ābelītes 2002” īpašnieks Vilnis Dzenis, z/s „Īves” īpašnieks Pēteris Kalniņš, z/s „Mežmalas” īpašnieks Vilnis Kapteinis, z/s „Doburūči” īpašnieks Vilnis Čirka, z/s „Laimiņi” īpašnieks Dzintars Biziks un z/s „Kalna Dambrāni” īpašniece Iveta Tīrumniece.

Tāpat ar Atzinības rakstu apbalvos arī Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Vidzemes nodaļas Cēsu sektora vadītāju Jāni Mirķi, Viļakas novada pašvaldības deputāti Regīnu Brokāni, Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības Saldus mežniecības mežsargu Ēriku Krūzu, kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) darbiniekus - PVD Informātikas departamenta Tehniskā nodrošinājuma daļas vadītāju Jāni Kauliņu un PVD Dienvidlatgales pārvaldes vadītāja vietnieci Diānu Pastari.

Atzinības rakstu saņems arī uzņēmumi - zivju pārstrādes uzņēmumi a/s „Karavela” un SIA „Gamma-A”. Ar atzinības rakstiem novērtēti arī ZM speciālisti Andra Balode, ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta direktora vietniece, un ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Fondu uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļas vadītāja Inese Pastare.Atbildīgais
ZM

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana