Labās ziņas

Cerīga ziņa zivsaimniekiem

Ilze Vabole, AgroPols
11.10.2010

šobrīd EK piedāvātajā un darba grupā apspriestajā regulas projektā kūpinātas šprotes ir izdalītas atsevišķi no pārējo kūpināto zivju grupas. Pašreizējais EK projekts paredz, ka arī pēc 2014. gada 1. janvāra benzo(a)pirēna pieļaujamā norma šprotēs paliks līdzšinējā līmenī, bet pārējiem kūpinātu zivju produktiem tā tiks samazināta vairāk nekā divas reizes. EK sagatavoto jauno regulas projektu pēc šīsdienas sanāksmes nodos apspriešanai iesaistītajām organizācijām, balsojums par dokumentu plānots nākošā gada sākumā.


Cerīga ziņa zivsaimniekiem

Latvijai ir izdevies pārliecināt Eiropas Komisiju (EK) un pārējo dalībvalstu ekspertus par kūpināto šprotu tradicionālajām un vienlaikus specifiskajām īpašībām, kas neļauj likt vienādības zīmi starp kūpinātām šprotēm un pārējo kūpināto zivju produktu grupu, informēja ZM nodaļas vadītāja Dagnija Muceniece.

Proti, šodien, 11. oktobrī, Briselē EK ekspertu darba grupas „Vides un industriālais piesārņojums pārtikā” sanāksmē izskatīts Latvijas zivju apstrādes nozarei būtiskais jautājums par policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (PAO) pieļaujamo normu šprotēs. Sākotnējais regulas projekts, kas tika apspriests pavasarī, paredzēja būtisku benzo(a)pirēna pieļaujamās normas samazinājumu kūpinātu zivju produktos.

Kā zināms, Zemkopības ministrijas un Ārlietu ministrijas mērķis ir panākt atļauju Latvijas zivju apstrādes uzņēmumiem turpināt ražot kūpinātas šprotes ar tradicionālo tehnoloģiju pēc vairāk nekā simts gadus senām tradīcijām, saglabājot patērētāju iecienītās kūpināto šprotu tradicionālās garšas, krāsas un smaržas īpašības, vienlaikus nodrošinot arī pienācīgu patērētāju veselības aizsardzību. Abu ministriju ieguldītais darbs ir devis pozitīvus rezultātus, jo šobrīd EK piedāvātajā un darba grupā apspriestajā regulas projektā kūpinātas šprotes ir izdalītas atsevišķi no pārējo kūpināto zivju grupas. Pašreizējais EK projekts paredz, ka arī pēc 2014. gada 1. janvāra benzo(a)pirēna pieļaujamā norma šprotēs paliks līdzšinējā līmenī, bet pārējiem kūpinātu zivju produktiem tā tiks samazināta vairāk nekā divas reizes. EK sagatavoto jauno regulas projektu pēc šīsdienas sanāksmes nodos apspriešanai iesaistītajām organizācijām, balsojums par dokumentu plānots nākošā gada sākumā.

D. Muceniece atgādina, ka šā gada jūnijā EK misija Latvijā pārliecinājās, ka Latvijas zivrūpnieki ir pilnveidojuši šprotu ražošanas tehnoloģiju. EK misija secināja, ka ražotāji, ievērojot labas ražošanas prakses nosacījumus, var izpildīt pašreiz spēkā esošo benzo(a)pirēna normu.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana