Labās ziņas

Zemkopības ministrs par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecībā apbalvos 34 nozares pārstāvjus

Solveiga Lazovska, LR Zemkopības ministrija (ZM)
10.11.2010

17. novembrī - valsts proklamēšanas 92. gadadienas priekšvakarā - zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apbalvos 34 nozares pārstāvjus -lauksaimniekus, speciālistus, zinātniekus, mācībspēkus un valsts pārvaldes darbiniekus par sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē, zivsaimniecībā un pārtikas aprites nodrošināšanā, pasniedzot Ministru kabineta (MK) Atzinības rakstu, Zemkopības ministrijas (ZM) augstāko apbalvojumu - medaļu „Par centību” un Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu.

Valdības apbalvojumu – Ministru kabineta Atzinības rakstu - saņems Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) mācībspēki Lauksaimniecības fakultātes Agrobiotehnoloģijas institūta vadošais pētnieks Uldis Osītis un Ekonomikas fakultātes Ekonomikas katedras profesors Voldemārs Strīķis.

Zemkopības ministrijas medaļa „Par centību” tiks pasniegta septiņiem ZM padotības iestāžu darbiniekiem. To saņems Lauku atbalsta dienesta speciālisti – direktora vietnieks Ģirts Krūmiņš, Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (RLP) Kontroles un uzraudzības daļas vadītājs Andris Auziņš, Ziemeļkurzemes RLP Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vecākā referente Dzidra Kārkliņa un Dienvidkurzemes RLP Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja Santa Sidorenko. Medaļa tiks pasniegta arī Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras direktoram Armandam Binovskim, Valsts augu aizsardzības dienesta direktora vietniecei Ivetai Blūmai un Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības Balvu mežniecības mežziņa vietniecei Dacei Vanagai.

Nozares nozīmīgo apbalvojumu saņems arī LLU mācībspēki - Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas katedras docente Maiga Krūzmētra, Lauksaimniecības fakultātes Augsnes un zinātņu institūta asociētā profesore Biruta Bankina, Zinātņu daļas vadītāja, Lauksaimniecības fakultātes Augsnes un augu zinātņu institūta asociētā profesore Ina Alsiņa un Tehniskās fakultātes Lauksaimniecības tehnikas institūta profesors Kaspars Vārtukapteinis. Medaļu saņems arī Latvijas Valsts augļkopības institūta vadošā pētniece Dalija Segliņa.

Par centīgākajiem šogad atzīti arī pieci lauksaimnieki: Cesvaines novada zemnieku saimniecības „Sviķi” īpašnieks Zigfrīds Krieviņš, Ilūkstes novada Dvietes pagasta zemnieku saimniecības „Zaķīši” īpašnieks Andris Plonis, Gulbenes novada Beļavas pagasta zemnieku saimniecības „Laimiņi” īpašnieks Dzintars Biziks, Gulbenes novada Beļavas pagasta zemnieku saimniecības „Bērziņi” īpašniece Zenta Taurene un Brocēnu novada Blīdenes pagasta zemnieku saimniecības „Rāvas” īpašnieks Uldis Ķirsis.

Medaļa tiks pasniegta arī SIA „Spilva” valdes loceklei Lolitai Bemhenai un Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „Zaļais grozs” izpilddirektorei Ingrīdai Vāverei.

Arī ZM darbinieku veikums novērtēts atzinīgi, un tāpēc medaļu „Par centību” saņems Juridiskā departamenta Personāla nodaļas vadītāja vietniece Sandra Krisberga, Lauku attīstības departamenta Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Biruta Ingiļāvičute un Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Starptautisko lietu nodaļas vecākais referents Arvīds Krivens.

Savukārt ar Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu novērtēts LLU Lauksaimniecības fakultātes Agrobiotehnoloģijas institūta asistentes Martas Liepnieces, kā arī SIA „Lango” valdes priekšsēdētāja Andreja Fraimaņa veikums.

Tāpat Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu saņems trīs lauksaimnieku sabiedrisko organizāciju pārstāvji: Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas izpilddirektore Linda Bille, Latvijas lauku sieviešu apvienības mājsaimniecības nodaļas vadītāja Iveta Meiere un biedrības „Zemnieku saeima” priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja.

Zemkopības ministrs, pasniedzot ministrijas Atzinības rakstu, pateiksies arī četriem Gulbenes puses lauksaimniekiem – ilggadīgajai agronomei Lūcijai Cīrulei, Gulbenes novada Daukstu pagasta zemnieku saimniecības „Laipas” īpašniekam Aivaram Pugačam, Gulbenes novada Stradu pagasta zemnieku saimniecības „Jaunkapenieši” īpašniekam Ivaram Stradam un Gulbenes novada Beļavas pagasta Zemnieku saimniecības „Jaunsētas” īpašniecei Silvijai Trifanei.

Par apzinīgu darbu Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu saņems arī ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Starptautisko lietu nodaļas vadītāja vietniece Gunta Neretniece.

Medaļu „Par centību” ministrija nu jau četrpadsmito gadu piešķir par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecībā, kā arī par ilggadīgu un godprātīgu darbu. Zemkopības ministrijas Atzinības raksts tiek pasniegts par jaunu tehnoloģiju ieviešanu, radošu un organizatorisku ieguldījumu nozīmīgos pasākumos un apzinīgi pildītiem amata pienākumiem. Savukārt valdības apbalvojums – Ministru kabineta Atzinības raksts tiek pasniegts par nozīmīgiem nopelniem demokrātiskas un tiesiskas Latvijas Republikas attīstībā.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs medaļu „Par centību”, kā arī Ministru kabineta un ZM atzinības rakstus labākajiem nozares pārstāvjiem pasniegs valsts svētkiem veltītajā svinīgajā pasākumā, kas notiks Zemkopības ministrijā, Republikas laukumā 2, 2.stāva konferenču zālē, pulksten 14.00.

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana